Verwachtingen van een reading

Verwachtingen van een readingWat kan je verwachten van een reading is dat een medium, paragnost op een eerlijke zuivere manier jouw vraag of vragen beantwoordt.

Een reading is een heel persoonlijke en intieme ervaring vanuit een onvoorwaardelijk vertrouwen tussen jou en het medium.
Het is een heel grote verantwoordelijkheid, omdat jij vertrouwen hebt in de woorden, de boodschappen van het medium en bovendien ook bereid bent de adviezen ter harte te nemen en op te volgen. Niet op een slaafse, ondoordachte manier. Adviezen zijn niet dwingend doch wel voor het allerhoogste welzijn van jou en anderen die betrokken zijn in jouw vraag/vragen.
Een reading geven over iemand anders zonder medeweten van die ander of zonder de toestemming vind ik persoonlijk niet ethisch. Hierin ben ik zelf heel terughoudend en leg ook uit waarom dit mijn manier van werken is. Ik herinner me een persoonlijke situatie van heel wat jaren terug. Mijn nichtje was op een spirituele beurs en wou heel graag een consult, meer uit nieuwsgierigheid. Mijn nichtje was nog heel jong en was nieuwsgierig over hetgeen het medium kon vertellen over ons. Het kind kwam naar mij met een heel verhaal waarvan ik helemaal perplex stond. Ik weet ook gelukkig wel dat tussen hetgeen gezegd wordt en hetgeen de ander begrijpt, behoorlijk uit elkaar kan liggen. Kwestie van interpretatie en herinterpretatie. Niettemin begreep ik de nieuwsgierigheid van mijn nichtje, maar begreep ik niet waarom een helderziende zich liet verleiden om in te gaan op de nieuwsgierigheid van een klant. Ik heb mijn visie vanuit de manier waarop ik werk nader verklaard aan mijn nichtje en ergens kon ze mijn visie deels begrijpen, want zij wilde toch het allerbeste voor ons.
Cliënten kunnen ook informatie te horen krijgen die ze niet willen horen, evenals antwoorden op vragen. Meer en meer stel ik de vraag aan een cliënt of ik in een gesprek heel openhartig mag zijn. Het gaat in dit werk tenslotte om het onder ogen willen zien en begrijpen van de informatie die langs aangereikt wordt. In die waarheid vinden we vrijheid.
Ik vind het belangrijk om boodschappen of informatie/inzichten op een positieve manier te brengen, zodat een cliënt de boodschap of informatie naar binnen kan laten komen op hartsniveau. Elk medium of paragnost werkt op een eigen unieke wijze en ik veronderstel dat de principes die ik onderschrijf herkenbaar zijn voor collega’s. Het team van www.qmediums.nl houdt de ethiek van het werk heel hoog en dat is het succes nl discretie en loyaliteit.
Een grote valkuil in het werk is het ego. Cliënten hebben vaak de neiging een medium/paragnost te behandelen alsof er op elk moment van de dag een directe connectie met de complete, universele wijsheid gemaakt kan worden. Werken vanuit het ego laat de verbinding eerder dichtslibben.
Van het moment dat de helderziende gaven gebruikt worden om het eigen ego te vergroten of macht/controle over anderen uit te oefenen, is het onmogelijk een zuivere boodschapper van de waarheid te zijn. Werken vanuit het ego trekt trouwens lagere krachten aan die het niet zo goed met ons voorhebben.
Ik kan maar schrijven dat ik nooit gelijk heb – Ik word geleid door Spirit en als engelenmedium verbind ik me in het onvoorwaardelijke vertrouwen dat de boodschappen en de informatie die ik in het moment van een vraag mag ontvangen, duidelijk zijn voor een cliënt. Niet alle antwoorden kunnen belicht worden en ook dat heeft redenen die enkel Spirit weet. Als collega verwijs ik liever naar een mede-collega die misschien wel verder kan helpen. Ik zeg oprecht en gemeend dat we niet alles weten, kunnen weten en het onnodig is om alles te willen weten. Alles ontvouwt zich op het juiste, kosmische moment. Altijd.
Lieve warme groet,