Wat een medium doet

paravisie, Wat een medium doet Wat een medium doet is voor het merendeel van de mensen overwegend helder.
Vanuit een hogere en zuivere belichting gezien, werken we voor één werkgever vanuit een geïnspireerde Goddelijke Bron. Het mediumschap is een ruim begrip en wordt, afhankelijk van het bewustzijnsniveau van een klant soms nog te vaak verengd tot wat het niet is.

Voor elke medewerker aan een spirituele advieslijn geldt één rode draad: verantwoordelijk en zorgvuldig omgaan met de vragen die worden gesteld en persoonlijke interpretaties ontstijgen. Antwoorden op vragen kunnen via vele manieren ontvangen worden en hierover oordelen dat de ene manier beter zou zijn dan een andere manier, is een onjuiste benadering.

Mensen vragen advies aan ons over werkelijk alles, niets is ons vreemd of te gek…alleen wil ik nu graag even een aantal zaken belichten vanuit het nieuwe mediumschap in de Nieuwe Tijd.

Sommigen voelen weerstand bij het woord ‘ medium ‘ en willen zich niet voegen bij ‘ mediums ‘ om heel diverse redenen, die wellicht met een persoonlijke perceptie te maken hebben
In Van Dale krijgen we diverse betekenissen van het woord MEDIUM
1. meervoud: media: hulpmiddel
2. meervoud: mediums: spiritisme: persoon door wie een geest zich uitspreekt
3. meervoud: media: al wat dient tot overdracht van informatie: de media hebben erover bericht, nieuwe media: nieuwe media digitale: massamedia

We zijn natuurlijk veel meer dan medium…de meesten hebben naast hun gaven een professionele psychologische achtergrond…de tijd van met een tulband op het hoofd, in de glazen bol kijkend, is voorgoed voorbij in de Nieuwe Tijd. De tijd van dit werk in het mysterieuze, verborgene te houden, als ware het prachtige werk enkel voor een bepaalde soort mensen voorbestemd is, is ook al lang voltooid verleden tijd.
De tijd dat mediums emotionele afhankelijkheid creëren, wat vaak wel het geval was voorheen, is eveneens voorgoed voorbij.
Hier en daar zullen er vast nog wel wat enkelingen rondlopen die nog niet in de Nieuwe tijd zijn geland, nog wel vanuit die positie werken…en ook hier zullen best mensen in gedijen: mensen die nog tijd nodig hebben om te groeien naar zelf bewust in het leven staan. Het zijn allemaal leerlessen en het is goed zoals het is.

Dat ons werk niet altijd van een leien dakje loopt heeft dan meer te maken met de soms onrealistische verwachtingen en onacceptabel grensoverschrijdend denigrerend gedrag.

Wat kan een klant van een medium verwachten van een consult?

• Klantvriendelijkheid is zoals in elk werk een belangrijke waarde…
• Professionele adviezen geven, doorverwijzen in het geval dit na verder onderzoek, nodig is, is vanuit ethisch standpunt bekeken noodzakelijk…
• In een reading of kaartlegging geen informatie vervormen ( verbloemen of negatiever voorstellen dan het eigenlijk is) of achterhouden
• Elke klant professioneel behandelen en benaderen en de nodige afstand kunnen houden, hetgeen ik dan als een nabijheid in distantie noem.
• Vragen beantwoorden dewelke de klant aanbelangen, de partner, kinderen…
• Boze klanten tot rust en kalmte brengen in het geval de klant zelf uit de bocht gaat…
• Zich onthouden van kritiek, roddels of kwaadsprekerij over collega’s in het geval een klant hierop aanstuurt
• Een consulent heeft eveneens het recht een contact te beëindigen in het geval de verbinding niet prettig voelt, in het geval een consult neigt naar een eindeloze discussie en er geen bereidheid is om informatie te laten bezinken.
• Een medium is geen ‘ tovenaar ‘ en ‘ allesweter ‘ en hiermee bedoel ik het volgende: een klant stelt een vraag, maar het medium krijgt op het moment dat de vraag wordt gesteld geen of weinig informatie door of de informatie kan ( nog) niet vrijgegeven worden ( en hier is altijd een reden voor). In dit geval geven wij dit eerlijk aan en zijn we niet verlegen om een klant naar een collega door te sturen die mogelijks wel iets kan of mag met een vraag. Dit soort gebeurtenissen heeft totaal niets te maken met de gaven van het medium. Het is aan de klant om zich misschien wat te verdiepen in het mediumschap eigenlijk inhoudt en het is ook aan ons om dit te kaderen, zonder afbreuk te doen aan collega’s.
• Een medium is geen arts en is niet gerechtigd medische uitspraken te doen. Een medium die heel sterk heldervoelend en -ziend is op medisch vlak kan blokkades zien /voelen of sluipende onregelmatigheden. In dit geval verwijst een medium een klant altijd door naar een arts ( een homeopaat, een Ayurvedisch arts volgens eigen keuze. )
• Een medium houdt zich niet bezig met rituelen die de vrije wil van mensen schaden: het gebeurt nogal eens dat de vraag gesteld wordt of een relatie tussen twee mensen verbroken of hersteld kan worden.
• Vanuit het vernieuwde mediumschap geven mediums als bewustzijnswerkers informatie rond de veranderingen in de Nieuwe Tijd ( Aquarius of Watermantijdperk) wat een meerwaarde is voor een klant die zich op spiritueel gebied verder wenst te ontwikkelen.

Mediums zijn geen goeroes maar gelijkwaardige gespreks ( en sparring) partner . Het Vissentijdperkbeeld van een medium is geleidelijk aan veranderd en blijft onderhevig aan verandering voor de komende tijd.
Het team van www.qmediums.nl beantwoordt volledig aan het beeld van het veranderende mediumschap als bezielde bewustzijnswerkers.

Van harte een warme welkom!