Blokkeren tijdens een gesprek

Blokkeren tijdens een gesprekBlokkeren tijdens een gesprek. Gesprekken die we de gehele dag voeren, hebben vaak allen een andere betekenis. Zo zullen gesprekken met onze kinderen anders verlopen, dan met collega’s op kantoor. Elk gesprek heeft iets te zeggen, al is het maar een mededeling.

Je kunt ook met elkaar filosoferen, van gedachten wisselen, of ruzie maken, dit zijn allemaal situaties waarbij we woorden uitspreken naar een ander. Het gesproken woord kan ons enerzijds verbinden en anderzijds uit elkaar drijven.

Aangezien de mens niet leert zichzelf belangrijk te mogen vinden, is het woord Ik nog steeds een ondergeschoven kindje. Ik wil dit, ik heb behoefte aan, zijn tenslotte niet zinnen die we snel zullen toepassen. Een ander gevolg dat we onszelf niet belangrijk leren te vinden, is dat we snel geneigd zijn te wijzen met een vinger naar een ander als een situatie ons niet bevalt. De ander is dan de veroorzaker. De veroorzaker dat we ons door iets wat een ander heeft gezegd, niet fijn voelen, of ons aangevallen voelen. Of juist als de ander niets zegt, dat is tenslotte ook communicatie, we uit het veld geslagen zijn.

Anderen krijgen de schuld
Want wat doet de mens als die iets hoort wat een ander zegt en het bevalt hem niet. Bam, die neemt een verdedigende houding aan, sluit zich af en in het meest extreme geval, zegt die niets meer en die druipt af. Om daarna met een collega of vriendin het hele gebeuren te bespreken.

Plaats dat degene die zich niet fijn voelt direct bij het gesprek aangeeft, dat het gesprek niet fijn aanvoelt, en dat met humor brengt, dan was alles direct uit de lucht. De mens ervaart de situatie als een aanval en gaat in de verdediging. De een verdedigt zich door direct iets te doen, de ander een koekje van eigen deeg geven. Dan kan een reactie ook zijn, dat de persoon die zich aangevallen voelt bevriest en niets meer kan uitbrengen. Of de reactie kan zijn weglopen.

In ons systeem zit een heel mooi mechanisme dat direct in werking treedt als we ons bedreigd voelen. Een blokkering en die blokkering die gaat af, met gevolg de reacties zoals hierboven beschreven.

Is een blokkade bij woorden nodig?
Het zijn maar woorden die je hoort, je wordt niet letterlijk aangevallen en je kun jezelf trainen om de blokkering in zulke situaties tegen te gaan. Hoe doe je dat! Door je bewust te zijn dat de ander iets tegen je zegt, wat jou raakt. Dat de ander niet weet dat die jou raakt en met humor het gesprek weer de juiste richting opdraait. Dat getuigt van kracht, van zelfbewustzijn, een situatie meester zijn.

Een voorbeeld. Op je werk heb je te maken met een collega die nogal botte uitspraken kan doen. Iedereen vreest deze collega. Zolang niemand er iets van zegt, weet deze collega niet beter dan dat die door kan gaan zoals die bezig is. Er is niemand die er iets van zegt. Allemaal kijken jullie er naar en accepteren het. Nou ja, accepteren, nee, want onderling gaat de bitse collega regelmatig over de tong.

Ga met deze collega eens één op één in gesprek op een normale humorvolle manier. Laat de collega eerst eens praten en zeg dan, weet je, ik vind je echt een leuk mens! Kan met je lachen om de gekste dingen (compliment) dat geeft de bitse collega een goed gevoel, alleen soms heb ik wel moeite met de dingen zoals je ze zegt, daar kan ik van schrikken, maar jij bent jij en blijf vooral jezelf.

Je corrigeert niet, valt niet aan, brengt het met humor en deze collega weet nu, hé, ik moet mijn woorden wat zorgvuldiger gaan brengen. Top, dank je wel voor het compliment, ik begrijp je boodschap!

Bel gerust eens met een consulent op www.qmediums.nl en laat je eens verrassen door hun antwoorden en inzichten. Leer van deze consulenten om niet meer in de verdediging te schieten als iemand iets onaardigs tegen je zegt, laat jezelf op die momenten juist zien vanuit je eigen kracht, dan blijf jij in balans en je omgeving ook.

Liefdevolle groet, Claris medium qmediums.nl