Qmediums ®

Conflict met jezelf

Conflict met jezelfConflict met jezelf. Het enige conflict dat de mens uiteindelijk heeft is het conflict met zichzelf.
Hoe dat komt is omdat er niet genoeg eigenliefde is.
Ben je in harmonie met jezelf en je omgeving dan zijn er ook geen conflicten.
De basis is dus eigenliefde zodat er een stroom van liefde door je heen gaat en je energieveld continu wordt gevoed door de liefde zodat jij je goed voelt in je vel.
Helaas is het zo simpel niet. Wij mensen zijn zo geconditioneerd dat we alles ook kunnen gaan zien als een aanval op ons wezen.

Ik doel dan op de opvoeding van thuis uit, van school , van de maatschappij, de kerk en noem het maar op.
Hoe ben je opgevoed? Was je thuisfront streng maar rechtvaardig, of werd je genegeerd of werd je als een cipier bewaakt dat je niets mocht en alles wat je deed moest verantwoorden, was er liefde tussen de ouders, of was er haat en nijd en jaloezie?
Of was er openheid, was het een warm nest waar je bent opgegroeid waar je veel liefde en vertrouwen hebt meegekregen, en werd je gezien en beschermd en voelde jij je veilig waardoor je de veiligheid in jezelf als basis mee kon dragen in je volwassen leven?

Je ziet er zijn nogal verschillen en juist die verschillen geven aan hoe jij als mens functioneert en omgaat met jezelf en je omgeving.
Het eerste zal veel problemen ‘’lees levenslessen’’ meegeven in je huidige leven en je zal jezelf regelmatig tegenkomen in situaties met anderen.
En vooral wat relaties betreft zal je dit kunnen ervaren als een kwelling.
Omdat de steeds maar terugkomende thema’s triggers zijn over situaties die je hebt ervaren in je jonge leven.
Dan is de pijn en de frustratie soms heel voelbaar, en zeker als je in een situatie terecht komt waar je met de ander(en) in je pijnstukken geraakt wordt.
Deze pijn komt veel voor in relaties met de levenspartner.

Het kan zijn omdat de partner het tegenovergestelde kan hebben meegemaakt en juist in een warm bad is opgegroeid.
Of dat de partner een soortgelijke ervaring heeft meegemaakt.
Ook kan het zijn dat de ene partner juist een stukje meer bewustzijn heeft en de ander nog in een oud gedrag zit waardoor er ongelijkheid ontstaat in de relatie.
In dit geval zal een goede therapie hierin helderheid kunnen geven.

Wie je echt bent daar kom je vaak pas na verschillende ervaringen achter.
Soms denk je te weten wie je bent, maar is het zo dat je na vele conflicten met anderen erachter komt dat je beter eens kan kijken of het heel misschien ook wel eens bij jouwzelf zou kunnen liggen. Oorzaak en gevolg zeggen we dan maar.
Steek in elk geval ook de hand in eigen boezem.
Bekijk alles van twee kanten en als je er niet uitkomt dan kun je misschien overwegen om hulp in te schakelen van een deskundige op dat gebied.
Ga er niet van uit dat behulpzame vrienden je wel advies kunnen geven want deze problematiek is niet geschikt voor keuken psychologie, daarvoor dien je echt heel objectief te kunnen kijken naar een situatie.

Conflicten die blijven smeulen zijn de meest lastige omdat er maar een kleine irritatie nodig is om de boel weer te laten escaleren. Wees erop bedacht als stel om alles meteen uit te praten en als dat niet mogelijk is, geef de gevoelens even een plek om ze daarna opnieuw te bespreken.
Het gaat niet altijd alleen maar om onszelf de ander is ook heel belangrijk in de relatie juist door in de spiegel van de ander te willen kijken is er een mogelijkheid om het contact met jezelf te herstellen.

Conflicten worden hierdoor minder of verdwijnen na verloop van tijd helemaal omdat je je pijnstukken hebt aangepakt, of je blijft hangen en in elke relatie kom je jezelf steeds weer opnieuw tegen. Erg vermoeiend en zeer jammer van de gemiste kans om bewuster te worden.
De keuze is aan jou, maar door de erg interessante planeetstanden staat de planeet van heling in een prachtige positie om je te helpen in je proces.

Laat het niet zo zijn dat je kansen voorbij laat gaan omdat je teveel blijft hangen in je verleden. Je kan het heden ombuigen als je alle oordelen over jezelf en anderen loslaat. Laat vandaag de eerste dag zijn van het leven waar je wel gelukkig in bent.

Warme groet,
Lis