De Magiër in de Tarot

De Magiër in de Tarot De Magiër in de Tarot. De heersende planeet is Mercurius
Op deze kaart zie je de Magiër achter een tafel staan. Je ziet de op de tafel een pentakel, een gouden bokaal, een staf en een zwaard liggen. Deze vertegenwoordigen de vier elementen: lucht, water, aarde en vuur, verbonden met creativiteit, gevoelens/emoties, het verstand en actie ondernemen. De Magiër heft zijn rechterarm naar de hemel en met zijn linkerhand verwijst hij naar de aarde. Je kan je hierbij de verbinding voorstellen tussen hemel en aarde. Boven zijn hoofd merk je het lemniscaatteken op, de eeuwigdurende verbinding tussen het zichtbare ( de wereld) en het onzichtbare. We kunnen de Magiër zien als de alchemist.
Als je de Magiër als dagkaart hebt getrokken, is het een teken dat je klaar bent om iets nieuws te creëren. Dit is je innerlijke scheppingskracht die je van binnenuit voelt bruisen. Je voelt je één met de kracht van het leven. De Magiër is het archetype van je mogelijkheden en de macht van je creativiteit die je tot uitdrukking mag laten komen. Als je op dit moment voor een bepaalde keuze staat kan je jezelf de vraag stellen wat er kan gebeuren als je dit en dat zou doen? Er zijn meerdere mogelijkheden die je kan verbinden vanuit een en/ en .
Voeg bijvoorbeeld de elementen water en vuur samen, ook al zijn het twee verschillende elementen en lijkt water het vuur te doven, het vuur staat voor passie en het water staat voor voelen, emotie: die twee samen kunnen vanuit een dieper gevoel en met passie iets totaal nieuws tot stand brengen. We mogen alle aannames en overtuigingen of vaste denkpatronen loslaten. Onderzoek alle mogelijkheden vanuit een ander perspectief. Vernieuwend denken houdt in dat degene die het meest van elkaar verschillen met elkaar verbonden zijn. Dit is dus geen of/of, anders zou de Magiër niet verschijnen.
Het is een ideaal moment om jezelf te laten zien, je talenten te delen, te inspireren, te motiveren. Vanuit jouw scheppingskracht.
Durf risico’s te nemen. Wat je onder invloed van de Magiër onderneemt versterkt je zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.
Jij bent de alchemist, de Magiër!
Als de Magiër omgekeerd ligt kan je mogelijks te maken hebben met mensen die onbetrouwbaar zijn, die je willen overtreffen, niet transparant zijn in hun bedoelingen. Het gaat bij deze kaart niet om machtsvertoon maar wel om vanuit innerlijke wijsheid te creëren. Mogelijks heb je een kans voorbij laten gaan omdat je nog teveel wankelde in zelfvertrouwen, of nog niet de moed had de kans aan te grijpen. Niettemin weet je dat je jouw macht niet uit handen moet geven of aan iemand die spelletjes met je speelt. Het is niet onverstandig op je hoede te blijven. Je kan het effect van de omgekeerd liggende Magiër vanuit inzicht en wijsheid veranderen door bewust te blijven, bewust te voelen en het onderscheid te maken tussen wat wel goed en betrouwbaar voelt en wat je mag laten gaan.

Warme groet
Mieke