De slaaf in de relatie

De slaaf in de relatieEmotioneel afhankelijk zijn van anderen, is eigenlijk als een soort van slaaf er voor anderen zijn. Je zet je eigenwaarde, je zelfrespect opzij voor die anderen en met name in een relatie komt dit vaak voor. Diegene die dit doet, heeft dit zelf niet in de gaten, domweg, omdat deze persoon geen notie heeft dat die ook iets waard is.

Alles valt en staat met de waarde die jij aan jezelf geeft. Als je die waarde niet kent, of voelt, ben je al snel emotioneel van anderen afhankelijk, met gevolg slaafs gedrag te vertonen. Je hebt alles over voor die ander, als die maar bij je blijft. Je stelt je emotioneel afhankelijk van de ander, waardoor er elke dag conflicten zullen zijn. Relationeel is er totaal geen sprake van gelijkwaardigheid en op alle manieren ondermijnen de partners elkaar.

Het kan er zo insluipen, dat we niet beter meer weten. En doodongelukkig zijn, maar ons lot accepteren, omdat we er aan gewend zijn geraakt. De reden dat dit ons overkomt, ligt vaak in ons verleden.

De manier van hechten in onze jeugd is niet de juiste geweest. En om die reden snakken we naar liefde, warmte en geborgenheid. Vallen voor de eerste de beste, waar we alles voor over hebben. We zijn zo ongelooflijk gelukkig dat iemand ons ziet staan en een relatie met je aan wilt gaan, dat er niet goed gekeken wordt of diegene die de relatie met je aan wilt gaan, wel het juiste met je voor heeft. Maar zelfs dat maakt je niet uit, je hebt immers de buit binnen en dat je daarvoor slaafs moet gedragen, dat is wat het is.

Er zit angst onder, angst om alleen over te blijven. Angst om de ander kwijt te raken, het ontbreekt aan zelfvertrouwen en zelfrespect. Koste nog moeite wordt gespaard om de ander in ons leven te kunnen behouden. Niet in de gaten hebbend dat we als een slaaf zijn verworden van onze partner. Beide partners houden dit niet vol en stevenen samen af op een onvermijdelijke breuk. Elkaar de schuld gevend en zich vreselijk gekwetst voelen. Vaak volgt dan nog een periode van aantrekken en afstoten, claimen van de ander. Niet zonder de ander verder kunnen. Een leven voor je zien waarin niets meer goed is en je niet zonder de ander kan leven. De verslaving moet uit het lijf verdwijnen, maar hoe?

Mediums en paragnosten kunnen voor mensen die verslaafd zijn geraakt aan de liefde, heel veel betekenen, gelukkig. Zo helpen de mediums van Qmediums mensen door het proces heen, die finaal zichzelf zijn kwijtgeraakt na een verbroken relatie. Jaren kunnen ze zich blijven vastklampen aan datgene wat ooit was. Het niet kunnen loslaten wat hun ontnomen is. En blijven hopen dat het ooit weer goedkomt.

Met zachte hand zal een medium van Qmediums te werk gaan, en zo de ogen openen van de cliënt die zoveel pijn en verdriet heeft. Het maar niet kan begrijpen wat ze verkeerd heeft gedaan. Elke dag weer contact kan zoeken, om de bevestiging te krijgen dat het ooit weer een keer goed gaat komen.

Eigenlijk is het nog nooit goed geweest, maar dat plompverloren mededelen, heeft geen effect. De cliënt zal eerst de rust weer in zichzelf moeten gaan vinden, voordat die open kan staan om er anders naar te gaan kijken en tot het besef te komen, dat het inderdaad nog nooit echt goed is geweest en dat daar zelf aan mee is gewerkt.

Als je slaaf bent geworden van je partner, heb je dat zelf niet in de gaten. Het eigen zelfbeeld van deze personen is nihil. Ze hebben alles over voor de ander en zullen zien dat de ander ze op een gegeven moment gaat bedriegen, voorliegen en verlaten. Door hun eigen slaafse gedrag veroorzaken ze mede de breuk.

Gelukkig zijn er kanjers van consulenten die heel goed weten hoe ze deze mensen met verschrikkelijk liefdesverdriet kunnen opvangen en begeleiden. Qmediums zijn bij uitstek de mediums hiervoor.

Medium Clarissa