De Wereld in de Tarot

De Wereld in de TarotDe Wereld in de Tarot. De heersende planeet: Saturnus
De Wereld, wat een krachtige kaart! Kijk eens wat je waarneemt bij deze kaart en wat deze kaart voor jou kan betekenen in jouw eigen leven.
De Wereld wordt afgebeeld met een godin in een krans. Een krans symboliseert het natuurlijke begin en einde van alles in het leven. Het is de laatste kaart van de Grote Arcana in de Tarot. De godin voelt zich vrij en ongehinderd en vrij van zorgen. In de hoeken staan de symbolen van de vier vaste tekens van de zodiak: een engel, een adelaar, een rund en een leeuw.
Deze symbolen vertegenwoordigen de vaste sterren, de onveranderlijke principes van de Dans van het Leven. Deze kaart roept het beeld op van een zorgeloos eerbetoon aan het leven. Het gevoel van voltooiing en het begin van een nieuwe cyclus.
Als deze kaart naar je toevalt, betekent dit dat je een hele cyclus hebt doorlopen. Je kan nu een nieuwe weg inslaan, en de ballast van het verleden helemaal achter je laten.
De dansende godin in de ovale krans symboliseert jouw voltooiing van een cyclus. Je vreugde in het frisse en nieuwe wordt voorgesteld in haar naaktheid.
De vorm van de krans, ovaal of nul, voert je terug naar de Dwaas, die het leven ingaat met onschuld en een gevoel van avontuur.
Je staat nu net als de Dwaas aan het begin van een nieuwe cyclus en alleen ken jij nu de weg, nu je je reis door de spirituele wijsheid van de Grote Arcana hebt afgelegd. Je hebt je goed voorbereid op de volgende fase van je leven.
De vorm van de krans doet denken aan een ei. Het ei staat symbool voor volledigheid en wijsheid en alle mogelijkheden die in het nieuwe leven aanwezig zijn.
Het is belangrijk na te denken wat jij in deze nieuwe fase van je reis wilt meenemen. Een lichte bepakking is het beste, zowel fysiek als emotioneel.
Je kan nu op het punt staan je horizon te verruimen door bijvoorbeeld op reis te gaan. Je neemt het heft in eigen handen, ook al voelt het nog even chaotisch.
Je bent nu ontvankelijk om te begrijpen dat vrijheid ontstaat als je je vrij voelt in je hart. Vanuit je hart kan je je weg vervolgen.
Jij bent zowel de creator, de choreograaf als de danser van je eigen Dans van jouw Leven.

Warme groet
Mieke