Er is al voor ons geleden wij hoeven niet meer te lijden

Er is al voor ons geleden wij hoeven niet meer te lijdenNog niet zo lang geleden geloofden we allemaal. Op een paar na dan, maar de tendens was, er is meer en er is op aarde iemand geweest, die heeft iets gebracht, liefde en als we ons nu maar aan de regels houden zoals ze door deze persoon zijn opgesteld, dan leven we volgens de norm zoals het moet en komen we terecht in de hemel en staat liefde aan onze zijde.

Dat geloof zat diep, heel diep en ik zal de laatste zijn die zegt dat het er niet is. Er is zeker iets, anders was er niet iets dat zo magisch is als de liefde. Echter de liefde te begrijpen, op de juiste manier toe te passen, ben je het met mij eens, daar heeft de mens nog best wel heel veel moeite mee.

Hoe kan dat, dat als we ons houden aan de regels, we nog steeds de essentie van de liefde moeilijk kunnen doorgronden. In de loop van de tijd is de mens zich dit schijnbaar gaan afvragen, want het aantal gelovigen neemt gestaag af.

Iets in ons zegt, er klopt iets niet, het moet anders, maar hoe, sommigen hebben die weg al wel gevonden. Velen niet. Dat we ons afkeren van iets wat ons regels oplegt, is een gegeven. We zijn letterlijk en figuurlijk ons van God los aan het maken. Er is een drang in de mens dat het anders wil, zoekende naar iets, maar daar vaak wel eerst een lijdensweg voor af moet leggen.

Die lijdensweg gaat vaak gepaard met verlies van liefde. Die wij zien als het verlies van een partner. We kunnen als mens ons maar heel moeilijk overgeven aan dat verlies. Ook daar komen de oude regels de hoek bij omkijken. Nog echt niet zo lang geleden bleven we bij elkaar als we elkaar eeuwige trouw hadden gezworen. Dat zit nog in ons DNA, zo willen we de liefde, het samenzijn ook nog steeds zien. Er mag geen einde aan komen.

Dat het ons steeds minder lukt en we veel lijden, is ook een gegeven. En toch, we maken ons wel los van het geloof, er is iets waardoor we het doen. Wat zal het antwoord zijn op deze vraag. Waarom moeten we de eerste helft van ons leven, leven met ups en downs, met veel leed, verdriet en pijn, dat we als leed ervaren. Om daarna het licht te kunnen zien. En wat is dan dat licht dat diegenen zien.

Sommigen richten zich dan weer op het geloof en putten daar de kracht uit. Sommigen zetten zich er tegen af, die vinden dat juist het geloof hun heeft laten lijden. Wat beweegt de mens om zich af te zetten tegen het geloof of er juist weer in te gaan geloven, na een lange lijdensweg.

Daar is maar één antwoord op. Liefde. Ze ontdekken de ware essentie van de liefde na het lijden. Dat is het licht wat ze zien. Ze zien zichzelf nu als liefde en dat is de bedoeling van het leven, het geloof in iets. Ze ontwaken uit een boze droom. Een droom waarvan ze nu zien achteraf, waardoor hun lijden te weeg is gebracht.

Hun lijden komt voort uit de regels die de mens ooit is opgelegd. Regels die voortkomen uit de liefde, maar niet altijd even juist worden geïnterpreteerd. Er zullen altijd mensen zijn en blijven die proberen anderen te willen overheersen en om die reden te manipuleren. Dat is ook gebeurt in en met het geloof.

Als de regels om te geloven voor jou niet het gewenste effect hebben, omdat je iets anders nodig had, vrijheid bijvoorbeeld om jezelf te kunnen zijn, zul je eerst moeten lijden om die vrijheid die liefde heet te kunnen zien. Dan kom je er ook achter hoe de waarheid in elkaar steekt.

Dat al dat lijden dat de mens eerst moet doorstaan om de ware essentie van de liefde te begrijpen, niet nodig is, als de mens zelf kiest voor een andere weg, waarbij het geloof er wel of niet mag zijn.
Dan zien ze ook dat er voor ons al is geleden, maar een klein groepje de mens wilt laten lijden.

Verlos jezelf van het lijden in het leven, door de ware essentie van de liefde te gaan begrijpen, en dat vertellen mediums en paragnosten je heel graag. En jij beslist daarna zelf of daar het geloof wel of niet bijhoort. Laten we een ding voorop stellen. Geloof is iets magisch, het geloof in jezelf dat je mag zijn wie jij wilt zijn, dat is liefde, mits we het op de juiste manier aangeboden hadden gekregen en krijgen. Dan wordt ons het lijden bespaard, er is immers al voor ons geleden.

Medium Claire