Spiritueel samenleven

Spiritueel samenlevenSpiritueel samenleven. Zo rond de kersttijd worden alle registers weer opengetrokken om het vooral met dierbaren gezellig te maken. Samen te zijn, zonder overvallen te worden door de sores van elke dag. Even wegdromend met elkaar, zonder ruzie, zonder strijd en machtsspelletjes. Daar hebben we heel veel voor over. Sommigen gaan zelfs zover, dat zowel de ex als de nieuwe partner aan de kersttafel zit. Schijnbaar is de kerst daar een mooie aanleiding toe. Kerst roept om bezinning, om liefde, om spiritualiteit.

Stel je eens voor dat we altijd zo zouden samenleven, zoals we met de kerst zo ongelooflijk ons best voor doen. Dat we een spirituele samenleving kunnen creëren waarin er sprake is van respect voor elkaar, waarin we vergevingsgezind zijn. Waarin we even zonder piekeren, kunnen genieten en ons nergens druk over hoeven te maken? Zou het kunnen en hoe ziet dan zo’n spirituele samenleving er uit?

Op www.qmediums.nl vind je een spirituele samenleving. Hier leven mediums, paragnosten vredig naast elkaar. Zij gunnen elkaar alles. Zijn niet in strijd met een ander medium, die misschien meer wordt gebeld dan zijzelf. Want een spiritueel werker, weet van zichzelf dat als deze jaloezie kent, dat als deze de ander het geluk niet gunt, geen enkele cliënt voor haar of hem zal gaan kiezen. Want de energie van dit medium straal negativiteit uit. Zo is er in het klein eigenlijk al sprake van een spirituele samenleving. Een goede spirituele hulplijn, zoals bijvoorbeeld www.qmedums.nu is daar een mooi voorbeeld van.

Een spirituele samenleving kent geen onderlinge strijd, vreedzaam gunnen wij de ander alles, wetende dat als jij de ander alles gunt, ook het goede op jouw pad komt. In een spirituele samenleving zijn we er voor anderen, we helpen elkaar waar mogelijk. Dan doen we nu ook, maar vaak vanuit een verkeerde essentie. De onderliggende onbewuste gedachte is, als ik de ander help, krijg ik er iets voor terug, al is het maar dat de ander mij ziet, we doen het voor aandacht en om liefde te krijgen. In een spirituele samenleving is er geen onbewust gewin. Is er liefde voor onszelf en de ander als vanzelfsprekend.

We zetten al het goede in voor zelfontplooiing en voor onze medemens. Het is een maatschappij waarin respect hoogtij viert. Plaatjes worden niet meer ingevuld, we gaan met elkaar in gesprek. Er is geen sprake van roddel en achterklap. We durven te zijn wie we willen zijn, we kunnen ons uiten, er wordt waarheid gesproken, er zijn geen verborgen agenda’s.

We geven elkaar alle ruimte en vrijheid om ons hart te volgen. Er is geen afwijzing, er is geen schaamte, gevoelens van schuld. Dat alles is in een spirituele samenleving een gepasseerd station.

Is dit Utopia? Is het mogelijk om een spirituele samenleving te creëren? Jazeker wel, als de mens naar zichzelf durft te kijken. Nooit en te nimmer meer naar een ander zal wijzen en die voor zijn daden, zijn pijn en verdriet een ander verantwoordelijk stelt. Een spirituele samenleving vereist een totaal ander gedachtegoed dat wat nu wordt aangehangen. Het streven naar meer moet worden losgelaten. Geld is niet meer aan de macht. Over en weer staan we voor elkaar klaar, mits we daar de ruimte, de energie en de mogelijkheden voor hebben.

We accepteren van elkaar een nee, die zien we niet als een afwijzing. We realiseren ons dat als we een nee krijgen, deze niet wordt gegeven vanuit boosheid of rancune. Er is een weloverwogen keuze die hieraan ten grondslag ligt, die door de ander wordt geaccepteerd.

Willen we met zijn alleen hier naartoe, heb we de voorlopers nodig van de spirituele wereld en die vind je op www.qmediums.nl. Wil jij je steentje bijdragen aan een wereld waarin gelijkheid hoog in het vaandel staat? Ontwikkel je dan spiritueel met de hulp van een medium of paragnost. Alles begint bij jezelf! Spirituele groet, Claris