Een medium

Een medium is een overdrager, dit doordat zij beschikken over paranormale gaven. Zij zijn in staat om boodschappen over te dragen aan mensen. Deze boodschappen zijn afkomstig van geesten, engelen of andere entiteiten. Maar een medium kan verschillende gaven hebben waardoor zij allen op spiritueel gebied op een andere manier ter werk gaan.

Er zijn verschillende gaven waarmee een onze consulenten jou kunnen helpen. Dit kan zijn door dingen te vertellen over de toekomst, het eerlijk beantwoorden van levensvragen of het doorgeven van een boodschap (van bijvoorbeeld overledenen). Betrouwbare mediums hebben een sterke intuïtie waardoor zij beelden/gevoelens doorkrijgen die zij kunnen vertalen naar woorden.

Paranormale gaven van een medium

Mediums kunnen door haar paranormale vermogens jou verschillende heldere inzichten geven. Een medium kan voor jou als spiritueel coach dienen, een luisterend oor bieden, doen aan kaartlegging of als doorgeefluik dienen door boodschappen over te brengen. Een medium is hier niet beroepsmatig mee bezig.

Hij of zij kan gewoon jouw spiritueel coach of aanjager zijn om jou te helpen, veel mensen hebben daar wat aan en soms kan een medium ook zelf als spiritueel coach een helder inzicht geven in jou situatie. Door de antwoorden die het leven je geeft kun je altijd verder groeien en beter worden voor jezelf, maar ook voor anderen!

Een top medium

Een topmedium kan dus verschillende paranormale gaven hebben en het kan ook zijn dat mediums over meerdere paranormale gaven beschikt. Dit kan zijn:

  • Een helderhorend medium
  • Een helderruikend medium
  • Een heldervoelend medium
  • Een helderwetend medium
  • Een helderziend medium

Een helderhorend medium

Een helderhorend medium hoort boodschappen van engelen, gidsen of andere entiteiten. Dit kunnen ook overledenen zijn. Ook kan het zijn dat een helderhorend medium daadwerkelijk terug kan praten met de overledenen zodat er een gesprek ontstaat. Dit kan jou helpen zodat je inzicht krijgt in het overlijden van deze persoon en jij wellicht de negatieve energie die hierdoor is ontstaan kan omzetten in iets positiefs.

Een helderruikend medium

Een helderruikend medium kan geen beelden ontvangen maar kan andere dingen. Iemand die helderruikend is kan bepaalde boodschappen ontvangen door geuren. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat iemand die helderruikend is ziektes ruikt, of het naderen van een overlijden. Het kan ook zijn dat een helderruikend medium over meerdere paranormale gaven beschikt.

Een heldervoelend medium

Erkende mediums die heldervoelend zijn, iemand die boodschappen door krijgt door middel van gevoelens. Een heldervoelend medium kan bijvoorbeeld emoties doorkrijgen die jou tot nieuwe inzichten leidt. Maar ook kan een heldervoelend medium boodschappen doorkrijgen via de tastzin. Een heldervoelend medium maakt tijdens een consult geregeld gebruik van attributen als hulpmiddel. Dit kunnen foto’s zijn, maar ook andere voorwerken.

Een heldervoelend medium kan dan bijvoorbeeld van overledenen dingen aanvoelen. Waarbij zij eerlijk antwoord zullen geven op de vragen die jij hen stelt. Dit wordt ook wel telepathisch genoemd.

Voor als jij vragen hebt over bijvoorbeeld relaties, liefde, werk of andere zaken kun je bij een Qmedium terecht. Zij kunnen jou duidelijke antwoorden geven op de verschillende levensvragen.

Een helderwetend medium

Een helderwetend Qmedium heeft een hele sterke intuïtie. Een medium helderwetend die voelt dingen aan, en kan daarbij goed onderscheid maken tussen wat diegene zelf voelt en de boodschappen die hij door krijgt .

Helderwetend medium kun jij gerust bellen als jij antwoorden wil op vragen die gaan over liefde, relatie, iets dat op je pad komt of bijvoorbeeld werk. Ook kan een helderwetend Qmedium jou dingen meegeven die in de toekomst zullen gaan gebeuren. Zij zullen met je meedenken en geven waar mogelijk advies en duidelijkheid.

Een helderziend medium

Een helderziend medium krijgt boodschappen door aan van beelden. Dit kun je vergelijken met flashbacks. Iemand die helderziend is kan met haar paranormale vermogens jou helpen met het antwoord geven op situaties uit het verleden. Maar ook aanvoelen wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Een helderziend medium kan dan ook deze beelden oproepen zodat jou duidelijk wordt wat er gaan gebeuren.

Deze heldere inzichten van betrouwbare mediums kunnen jou helpen met het leven van jouw leven zoals jij dat graag wilt. Negatieve energie kan hierdoor verholpen worden en een spiritueel coach kan verschillende levensvragen beantwoorden om jouw leven draagbaarder te maken.

Een helderziend medium kan jou dus helpen op alle vlakken van het leven. Het is belangrijk dat zij goede beheersing van de helderziende ingevingen hebben en hun paranormale vermogens steeds weer nieuw leven in blazen. Een helderziende medium is echt iemand die vanuit het hart opereert. Hij of zij wil jou graag helpen om de antwoorden te vinden op echte levensvragen. De helderziende medium denkt met je mee, geeft advies en helpt je verder. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld levensvragen over relatie, liefde of werk.

Een betrouwbaar medium kan tijdens een consult ook gebruik maken van diverse hulpmiddelen. Dit kan het makkelijker maken om boodschappen om te zetten in woorden of daardoor beter fungeren als doorgeefluik. Hierdoor kunnen mediums beter aanvoelen wat er met de boodschap wordt bedoelt en kunnen jouw gedachten hiermee geholpen worden.

Hulpmiddelen voor een ervaren medium

Tijdens een consult maken mediums ook vaak gebruik van een hulpmiddel. Dit kan zijn door het gebruik van lenormand kaarten, engelenkaarten of tarot kaarten. Deze elementen kunnen er voor zorgen dat de verschillende gaven die een ervaren medium heeft worden versterkt. Ook foto’s of persoonlijke voorwerpen kunnen tijdens een consult gebruikt worden door een van de consulenten. Een medium kan hierdoor een heldere boodschap krijgen en deze duidelijk doorgeven aan de consument. Het is belangrijk dat paragnosten energetische betrouwbaarheid heeft.

medium bellen

Soorten mediumschap

Er zijn verschillende soorten mediumschap. Deze hebben te maken met het feit dat een ervaren over een of meerdere paranormale gaven beschikt. Dit kan zijn het heldervoelen, helderhoren, helderziend of helderwetend zijn.

Spiritueel coach

Een heldervoelend medium is één ding. Een spirituele coach kan vele dingen zijn en kan jouw leven een andere draai geven. Je kunt hierbij denken aan:

  • Je leven inrichten om het leven dat je graag wilt te gaan ervaren.
  • Een spiritueel coach helpt jou om de negatieve energie in jouw leven weg te nemen.
  • Jou helpen met het vinden van een passende baan naar jouw voorkeur.
  • Jou helpen in een situatie waarin jij je gesteld voelt.

Een coach kan jou tijdens een gesprek op verschillende gebieden hepen. Aller eerst heeft een coach begrip door de situatie die jij voorlegt. Dit kan gaan over relaties, de relatie met een vriend, liefde of werk. Een coach zal jou een luisterend oor bieden en daarna met woorden een eerlijk maar waardevol advies mee geven.

Een coach biedt hiermee meerwaarde voor jouw leven en kan een positieve invloed hebben. Met de hulp van een coach kun je op zoek gaan naar antwoorden waar jij op zoek naar bent.

De mogelijkheden zijn eindeloos en er is altijd ruimte voor een coach die jou daarin kan ondersteunen. Erg mooi om te benoemen is dat je als cliënt aan kunt geven waar het bij jou om gaat. Je coach zal een passende invulling geven aan de gesprekken en het advies dat hij of zij met jou wilt delen.

Ook is er veel mogelijk met onze professionele coaches. Denk hierbij bijvoorbeeld aan begeleiding tijdens een rouwproces, het toepassen van werkhypnose of geef je vriendin de invulling door de hulp van een coach.

Medium als healer

Een helend medium die minder bezig is met het beantwoorden van vragen over de liefde, relatie, werk of andere zaken. Tijdens een gesprek is het doel niet om op zoek te gaan naar een eerlijk antwoord of te fungeren als doorgeefluik. Het door van onze consulenten die healer zijn is om iemand te helpen herstellen van pijn.

Een medium voor een luisterend oor

Voor een luisterend oor kun je ook altijd terecht bij een ervaren medium. Mediums van Qmediums zijn erg betrouwbaar en mag de dingen die tijdens een gesprek voorkomen nooit delen met een ander. Een betrouwbaar medium kun jij tijdens een gesprek alles vertellen. Dit kan over relaties, levensvragen, liefde of werk. Deze gesprekken hoeft niet altijd direct héél persoonlijk te zijn. Ook kan het door de paranormale vermogens gaan over jouw toekomst.

Een luisterend oor medium voor een luisterend oor biedt soms voor mensen die niet zo goed met hun gevoelens overweg kunnen. Ook is het heel belangrijk dat een medium zijn of haar gevoel onderdrukt, omdat het doel van een luisterend oor is een luisterend oor en niet om je advies te geven.

Een paragnost

Een paragnost beschikt over meerdere paranormale gaven. Heldervoelend, helderziend, helderhorend, helderwetend en helderruikend. Alleen is een paragnost niet in staat (zoals een medium wel kan) om contact te maken met andere entiteiten. Een paragnost kan dus niet met entiteiten contact maken die niet op aarde zijn.

Paragnosten zijn vaak bezig met het beschikbaar stellen van hun paranormale gaven en willen graag helpen. Een paragnost helpt mensen om in harmonie te komen en op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die spelen.

Een paragnost zal niet meteen antwoord kunnen geven op je levensvragen. Eerst moet je heel erg diep graven naar jouw wortels en dit uitgelegd worden aan de consulent van onze paragnost.

De hoogste helende kracht bij onze schrijvers (paragnosten) is de inspiratie. Dit kan afkomstig zijn van spirituele bronnen of het kan een inzicht geven dat door jouw consulent wordt gegeven.

Het kan natuurlijk goed zijn dat je alleen maar wilt horen wat jouw paragnost te vertellen heeft over de toekomst. Deze is voor een paragnost makkelijker om duidelijk te maken. Je consulent ook een schrijver kan je dus vertellen of jouw toekomst rooskleurig is en of er eventueel wel wat veranderingen nodig zijn om dit voor jezelf te bereiken.

Hoe legt een medium contact

Via boodschappen en omdat ze een zesde zintuig hebben. Dit kan heldervoelend, helderziend, helderhorend, helderwetend of helderruikend zijn. Maar het is ook goed om te weten hoe de helderziende dan aan deze boodschappen komt die antwoorden geven op jouw levensvragen.

Engelen

Dit kan door contact te maken met engelen. Engelen weten precies wat er bij mensen speelt doordat zij over mensen waken en mensen volgen. Tijdens een gesprek met een paragnoste kan een medium dus contact leggen met engelen. De boodschappen die de engelen doorgeven aan de mediums kunnen dan omgezet worden tot begrijpbare woorden. Tijdens de gesprekken met een medium zijn er ook boodschappen van engelen gegeven die doorgegeven kunnen worden aan jou als cliënt. Tevens zal een paragnost je ook vertellen wat de werking van engelen is op jouw leven.

Geesten

Geesten zijn een andere reden waardoor een medium kan fungeren als doorgeefluik. Een top medium kan contact maken met overledenen via geesten. Het contact met geesten wordt vaak gevraagd door nabestaanden. Als iemand nog met vele vragen zit over een overleden kan een medium contact met overledenen via geesten maken.

Mediums die contact kunnen leggen met geesten kunnen jou dus bij rouwverwerking helpen. Rouwverwerking is een proces en het helpt als je kunt rouwen. Mediums kunnen jou hierbij helpen en boodschappen doorgeven waarmee je kunt rouwen.

Als mediums contact met geesten leggen dan wordt er vaak een lichtflits gezien door de medium. Wanneer het gaat om geesten is dit vaak ook te horen als een geluid. Echter kan het zijn dat er niets te zien of te horen is en wanneer dit voor komt is niet altijd te voorspellen. Het kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de leeftijd van overleden persoon, of hun verblijfplaats, en/of het feit of ze op een goede plek zijn gekomen.

De kosmos

Als mediums geen contact kunnen leggen met engelen of geesten dan kan er ook een beroep worden gedaan op de kosmos. Dit wil zeggen de astrale omgeving. Hier doen mediums een beroep op de lagen over de fysieke aarde heen.

Als een spiritueel hulpverlener een boodschap wil doorgeven aan een cliënt kan dit dus door engelen, geesten of de kosmos. Dit is afhankelijk van de ervaringen die de medium heeft opgedaan. De boodschap is dan vervolgens omgezet naar een begrijpelijke boodschap voor de consulent en voor jou als cliënt.

medium nodig

Vind voor jou een geschikt medium

Het kan goed werken dat jij mensen in de omgeving om advies vraagt rondom mediums. Als jij problemen hebt binnen de liefde, vraag dan iemand die door een paranormaal iemand is geholpen op het gebied van liefde. Was dit juist een helderziende, heldervoelend of helderwetend medium. Als jij iemand kent die in contact is geweest met een spiritueel hulpverlener over werk, dan kun je ook diegene om advies vragen.

Als jij iemand kent die in contact is geweest met een spiritueel hulpverlener over geesten, dan kun je ook zijn advies vragen. Het kan ook goed werken om hier reviews van te lezen. Wat heeft deze persoon geleerd en wat vind hij van de ervaringen. Deze informatie moet je gebruiken om een keuze te maken voor een medium die bij jou past en belangrijk is. Het gaat dan niet alleen om de waarde van een medium, maar ook om jouw eigen gezondheid. Een goede klik is belangrijk zodat je optimaal gebruik kan maken van het gesprek met een medium.

Internet mediums zijn er in verschillende vormen en soorten. Uit de vele reviews die je tegenkomt moet je het beste medium kiezen dat jouw verwachting recht doet. Zeker niet iedere medium kan een helderziende, heldervoelend, helderwetend of helderhorend medium zijn. Het is het beste om een zoekopdracht in te vullen op basis van jouw wensen en de juiste internet mediums te vinden die goede reviews krijgen. Een helderziende, heldervoelend, helderwetend of helderhorend medium kan niet iedere keer antwoord geven op jouw vraag. Om de juiste te vinden is het echter wel belangrijk met verschillende mediums in contact te komen.

Online mediums

Wil jij in contact komen met een onbevooroordeeld luisterend oor die jou ook inzichten kan gaan geven? Wil jij spirituele coaching? Een medium die jouw toekomst voorspellen kan? Wil jij een helderziende spreken met vele jaren ervaring? Wil jij een kaartlegster spreken die jou inzichten kan geven aan de hand van engelenkaarten, lenormand kaarten of tarot kaarten? Heb je moeite met hulp vragen, maar heb je dat wel nu nodig van een betrouwbaar medium? Wil je contact met overledenen via een medium? Wacht dan niet langer, een medium/paragnost heeft begrip voor jou en zal met hun spiritualiteit jou graag helpen.

Je kunt met een heldervoelend medium in gesprek komen, een helderziende medium die inzicht kan geven in bijvoorbeeld je liefdesleven of werk en een helderhorend medium die jouw zielen volgt. Deze vorm van seances is toegespitst op het leven dat hier na komt. Een helderwetend medium zal jou hier goed mee van dienst kunnen zijn.

Helderziende mediums kunnen ook helpen met hulp vragen, of wanneer je moeilijkheden hebt met hulpvragen waar jij niet zelf uit komt. Een helderziend medium kan jou inzichten geven aan de hand van een zogeheten levenstest, die je in het begin van het consult moet invullen. De helderziend medium is er dan ook op gericht jou inzichten te geven, om je de duidelijke antwoorden te geven door middel van de test. Een medium helderwetend kan ook helpen met hulpvragen, wanneer jij eerlijk antwoord krijgt op jouw hulpvragen.

Je kan bellen met Qmediums of je kan de mediumchat of paragnostenchat gebruiken