Een medium

medium

Een medium is een overdrager, dit doordat zij beschikken over paranormale gaven. Een medium is in staat om boodschappen over te dragen aan mensen. Deze boodschappen zijn afkomstig van geesten, engelen of andere entiteiten. Maar een medium kan verschillende gaven hebben waardoor zij allen op spiritueel gebied op een andere manier ter werk gaan.

Er zijn verschillende gaven waarmee een onze consulenten jou kunnen helpen. Dit kan zijn door dingen te vertellen over de toekomst, het eerlijk beantwoorden van levensvragen of het doorgeven an een boodschap (van bijvoorbeeld overledenen). Betrouwbare mediums hebben een sterke intuïtie waardoor zij beelden/gevoelens etc doorkrijgen die zij kunnen vertalen naar woorden.

Een medium kan door haar paranormale vermogens jou verschillende heldere inzichten geven. Een medium kan voor jou als spiritueel coach dienen, een luisterend oor bieden, doen aan kaartlegging of als doorgeefluik dienen door boodschappen over te brengen. Een medium is hier niet beroepsmatig mee bezig.

Hij of zij kan gewoon jouw spiritueel coach of aanjager zijn om jou te helpen, veel mensen hebben daar wat aan en soms kan een medium ook zelf als spiritueel coach een helder inzicht geven in jou situatie. Door de antwoorden die het leven je geeft kun je altijd verder groeien en beter worden voor jezelf, maar ook voor anderen!

Een top medium kan dus verschillende paranormale gaves hebben en het kan ook zijn dat een medium over meerdere paranormale gaven beschikt. Dit kan zijn:

 • Een helderhorend medium
 • Een helderruikend medium
 • Een heldervoelend medium
 • Een helderwetend medium
 • Een helderziend medium

Een helderhorend medium

Een helderhorend medium hoort boodschappen van engelen, gidsen of andere entiteiten. Dit kunnen ook overledenen zijn. Ook kan het zijn dat een helderhorend medium daadwerkelijk terug kan praten met de overledenen zodat er een gesprek ontstaat. Dit kan jou helpen zodat je inzicht krijgt in het overlijden van deze persoon en jij wellicht de negatieve energie die hierdoor is ontstaan kan omzetten in iets positiefs.

Een helderruikend medium

Een helderruikend medium kan geen beelden ontvangen maar kan andere dingen. Iemand die helderruikend is kan bepaalde boodschappen ontvangen door geuren. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat iemand die helderruikend is ziektes ruikt, of het naderen van een overlijden. Het kan ook zijn dat een helderruikend medium over meerdere paranormale gaven beschikt.

Een heldervoelend medium

Een erkend medium die heldervoelend is iemand die boodschappen door krijgt door middel van gevoelens. Een heldervoelend medium kan bijvoorbeeld emoties doorkrijgen die jou tot nieuwe inzichten leidt. Maar ook kan een heldervoelend medium boodschappen doorkrijgen via de tastzin. Een heldervoelend medium maakt tijdens een consult geregeld gebruik van attributen als hulpmiddel. Dit kunnen foto’s zijn, maar ook andere voorwerken.

Een heldervoelend medium kan dan bijvoorbeeld van overledenen dingen aanvoelen. Waarbij zij eerlijk antwoord zullen geven op de vragen die jij hen stelt. Een heldervoelend medium wordt ook wel telepathisch genoemd.

Voor als jij vragen hebt over bijvoorbeeld relaties, liefde, werk of andere zaken kun je bij een heldervoelend medium terecht. Zij kunnen jou duidelijke antwoorden geven op de verschillende levensvragen.

Een helderwetend medium

Een helderwetend medium heeft een hele sterke intuïtie. Een medium helderwetend die voelt dingen aan, en kan daarbij goed onderscheid maken tussen wat diegene zelf voelt en de boodschappen die hij door krijgt .

Een helderwetend medium kun jij gerust bellen als jij antwoorden wil op vragen die gaan over liefde, relatie, iets dat op je pad komt of bijvoorbeeld werk. Ook kan een helderwetend medium jou dingen meegeven die in de toekomst zullen gaan gebeuren. Zij zullen met je meedenken en geven waar mogelijk advies en duidelijkheid.

Een helderziend medium

Een helderziend medium krijgt boodschappen door aan van beelden. Dit kun je vergelijken met flashbacks. Iemand die helderziend is kan met haar paranormale vermogens jou helpen met het antwoord geven op situaties uit het verleden. Maar ook aanvoelen wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Een helderziend medium kan dan ook deze beelden oproepen zodat jou duidelijk wordt wat er gaan gebeuren.

Deze heldere inzichten van betrouwbare mediums kunnen jou helpen met het leven van jouw leven zoals jij dat graag wilt. Negatieve energie kan hierdoor verholpen worden en een spiritueel coach kan verschillende levensvragen beantwoorden om jouw leven draagbaarder te maken.

Een helderziend medium kan jou dus helpen op alle vlakken van het leven. Het is belangrijk dat zij goede beheersing van de helderziende ingevingen hebben en hun paranormale vermogens steeds weer nieuw leven in blazen. Een helderziende medium is echt iemand die vanuit het hart opereert. Hij of zij wil jou graag helpen om de antwoorden te vinden op echte levensvragen. De helderziende medium denkt met je mee, geeft advies en helpt je verder. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld levensvragen over relatie, liefde of werk.

Een betrouwbaar medium kan tijdens een consult ook gebruik maken van diverse hulpmiddelen. Dit kan het makkelijker maken om boodschappen om te zetten in woorden of daardoor beter fungeren als doorgeefluik. Hierdoor kan een medium beter aanvoelen wat er met de boodschap wordt bedoelt en kunnen jouw gedachten hiermee geholpen worden.

Hulpmiddelen voor een ervaren medium

Tijdens een consult maak een medium ook vaak gebruik van een hulpmiddel. Dit kan zijn door het gebruik van lenormand kaarten, engelenkaarten of tarot kaarten. Deze elementen kunnen er voor zorgen dat de verschillende gaven die een ervaren medium heeft worden versterkt. Ook foto’s of persoonlijke voorwerpen kunnen tijdens een consult gebruikt worden door een van de consulenten. Een medium kan hierdoor een heldere boodschap krijgen en deze duidelijk doorgeven aan de consument. Het is belangrijk dat een medium energetische betrouwbaarheid heeft. Hierdoor zorgt dit ervoor dat een medium niet zelf gaat leven maar dat het informatie doorgaat die hij of zij ontvangt. Vraag ervaren mediums om hulp!

Kaarten

Door het gebruik van kaarten kan een ervaren medium antwoorden op vragen krijgen die de client heeft gesteld. Dit hulpmiddel word ingezet voor vragen over bijvoorbeeld de liefde, relatie of werk. Kaarten die nieuwe inzichten kunnen geven voor de kaartlegster kunnen zijn:

 • Lenormand kaarten
 • Tarot kaarten
 • Engelenkaarten

De lenormand kaarten, tarot kaarten en engelenkaarten geven duidelijke antwoorden die doorgegeven zullen worden door de gidsen. Bij de lenormand kaarten en tarot kaarten is het mogelijk dat er een eerste gidsen word ingezet. Dit kan betekenen dat je directe of indirecte antwoord krijgt op jouw vraag. Maar ook is het mogelijk dat er met de engelenkaarten gewerkt wordt om een verzoening te maken.

Sterren

Naast het gebruik van de (tarot) kaarten is een ander hulpmiddel voor vele mediums sterren. Deze kunnen eerst nader bekeken worden op welke manier de client de strijd aan kan gaan. Sterren kunnen verschillende boodschappen doorgeven die waardevol kunnen voor de cliënten. Dit kan tot nieuwe inzichten leiden. Ook dit kan helpen bij de toekomst voorspellen. De sterren kunnen daarbij helpen om antwoord te geven op levensvragen. Dit hulpmiddel kan bijvoorbeeld een spirituele coach gebruiken tijdens een consult.

Dromen

Een medium kan aan de hand van dromen van de cliënt ook veel informatie halen die uiteindelijk antwoorden op de levensvragen kunnen vormen. Door het bijhouden van dromen kan een heldervoelend medium bijvoorbeeld bepaalde patronen ontdekken die antwoorden kunnen zijn op vragen omtrent liefde, relatie of werk.

Bij het bepalen van een teken kun je veel over iemand zeggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de afkomst en familiegeschiedenis goed weergeven wordt door het aflezen van dit teken. Bovendien kan het ook een boodschap van de overledenen zijn, waardoor je daarmee inzicht kunt krijgen in wat ze aan het doen waren in hun lichaam. Dit is vooral erg interessant als je het over de vorige levens van iemand wilt hebben.

Legkaarten

Naast het gebruik van lenormand kaarten, tarot kaarten of engelenkaarten kunnen ook legkaarten een rol spelen in een consult. Dit kan bijvoorbeeld helpen om jouw levensvragen te beantwoorden. Legkaarten zijn er in allerlei verschillende variaties. Dit kan bijvoorbeeld een dagteken of een levensvorm zijn. Ook hierbij wordt veel gebruik gemaakt van symbooltaal om antwoord te geven op vragen die gesteld worden door consumenten.

Foto’s

Mediums kunnen tijdens een consult naast tarot kaarten, lenormand kaarten, sterren en dromen ook foto’s gebruiken. Een heldervoelend medium kan hierdoor dingen aanvoelen. Dit kan betrekking hebben op liefde maar ook op specifieke levensvragen. Een helderziend medium kan door een foto als hulpmiddel juist beelden doorkrijgen die te maken hebben met het beantwoorden van levensvragen. Het is belangrijk dat een medium controle heeft over zijn of haar gaven om goed uitleg te kunnen geven achteraf.

Mediums geven op een heldere en deskundige manier antwoord op levensvragen. Deze hulpmiddelen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de toekomst te voorspellen maar ook om informatie te bekomen over de directe omgeving of familie.

Mediums die werken met kaarten, foto’s en sterren zijn bijvoorbeeld helderziend en heldervoelend. Door het leggen van kaarten krijg je inzicht in de situatie van een cliënt.

Handen

Ook aanrakingen door mediums kunnen er voor zorgen dat een heldervoelend/helderziend/helderwetend/helderhorend medium boodschappen door krijgt. Denk bijvoorbeeld aan handlezen. Ook kan een aanraking bijdragen aan het genezen van de cliënt.

Persoonlijke voorwerpen

Ook kunnen persoonlijke voorwerpen een hulpmiddel zijn voor een ervaren medium om de boodschap helder te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een oude radio zijn die van een overledenen is geweest of een kussen. Aan de hand hiervan kan een ervaren medium door de paranormale vermogens boodschappen doorkrijgen. Het is mogelijk dat de gidsen en engelen die op zoek zijn naar de overledene om er voor te zorgen dat ze veilig kunnen verder gaan.

medium bellen

Soorten mediumschap

Er zijn verschillende soorten mediumschap. Deze hebben te maken met het feit dat een ervaren over een of meerdere paranormale gaven beschikt. Dit kan zijn het heldervoelen, helderhoren, helderziend of helderwetend zijn.

Spiritueel coach

Een heldervoelend medium is één ding. Een spirituele coach kan vele dingen zijn en kan jouw leven een andere draai geven. Je kunt hierbij denken aan:

 • Je leven inrichten om het leven dat je graag wilt te gaan ervaren.
 • Een spiritueel coach helpt jou om de negatieve energie in jouw leven weg te nemen.
 • Jou helpen met het vinden van een passende baan naar jouw voorkeur.
 • Jou helpen in een situatie waarin jij je gesteld voelt.

Een coach kan jou tijdens een gesprek op verschillende gebieden hepen. Aller eerst heeft een coach begrip door de situatie die jij voorlegt. Dit kan gaan over relaties, de relatie met een vriend, liefde of werk. Een coach zal jou een luisterend oor bieden en daarna met woorden een eerlijk maar waardevol advies mee geven.

Een coach biedt hiermee meerwaarde voor jouw leven en kan een positieve invloed hebben. Met de hulp van een coach kun je op zoek gaan naar antwoorden waar jij op zoek naar bent.

De mogelijkheden zijn eindeloos en er is altijd ruimte voor een coach die jou daarin kan ondersteunen. Erg mooi om te benoemen is dat je als cliënt aan kunt geven waar het bij jou om gaat. Je coach zal een passende invulling geven aan de gesprekken en het advies dat hij of zij met jou wilt delen.

Ook is er veel mogelijk met onze professionele coaches. Denk hierbij bijvoorbeeld aan begeleiding tijdens een rouwproces, het toepassen van werkhypnose of geef je vriendin de invulling door de hulp van een coach.

Een medium als healer

Een helend medium die minder bezig is met het beantwoorden van vragen over de liefde, relatie, werk of andere zaken. Tijdens een gesprek is het doel niet om op zoek te gaan naar een eerlijk antwoord of te fungeren als doorgeefluik. Het door van onze consulenten die healer zijn is om iemand te helpen herstellen van pijn.

Een medium voor een luisterend oor

Voor een luisterend oor kun je ook altijd terecht bij een ervaren medium. Een medium is erg betrouwbaar en mag de dingen die tijdens een gesprek voorkomen nooit delen met een ander. Een betrouwbaar medium kun jij tijdens een gesprek alles vertellen. Dit kan over relaties, levensvragen, liefde of werk. Deze gesprekken hoeft niet altijd direct héél persoonlijk te zijn. Ook kan het door de paranormale vermogens gaan over jouw toekomst.

Een medium voor een luisterend oor biedt soms voor mensen die niet zo goed met hun gevoelens overweg kunnen. Ook is het heel belangrijk dat een medium zijn of haar gevoel onderdrukt, omdat het doel van een luisterend oor is een luisterend oor en niet om je advies te geven.

Een paragnost

Een paragnost beschikt over meerdere paranormale gaven. Heldervoelend, helderziend, helderhorend, helderwetend en helderruikend. Alleen is een paragnost niet in staat (zoals een medium wel kan) om contact te maken met andere entiteiten. Een paragnost kan dus niet met entiteiten contact maken die niet op aarde zijn.

Paragnosten zijn vaak bezig met het beschikbaar stellen van hun paranormale gaven en willen graag helpen. Een paragnost helpt mensen om in harmonie te komen en op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die spelen.

Een paragnost zal niet meteen antwoord kunnen geven op je levensvragen. Eerst moet je heel erg diep graven naar jouw wortels en dit uitgelegd worden aan de consulent van onze paragnost.

De hoogste helende kracht bij onze schrijvers (paragnosten) is de inspiratie. Dit kan afkomstig zijn van spirituele bronnen of het kan een inzicht geven dat door jouw consulent wordt gegeven.

Het kan natuurlijk goed zijn dat je alleen maar wilt horen wat jouw paragnost te vertellen heeft over de toekomst. Deze is voor een paragnost makkelijker om duidelijk te maken. Je consulent ook een schrijver kan je dus vertellen of jouw toekomst rooskleurig is en of er eventueel wel wat veranderingen nodig zijn om dit voor jezelf te bereiken.

Het vinden en begrijpen van tweeling zielen

Een medium kan ook een luisterend oor bieden wanneer jij jouw tweeling zielen hebt gevonden en je advies nodig hebt hoe je hier mee moet om gaan. De consulenten gaan dan met jouw in gesprek over deze twee zielen en kunnen jou een heldere boodschap meegeven. Het kan soms ingewikkeld zijn hoe je moet omgaan met jouw tweelingziel maar onze consulenten weten hier wel raad mee. Meer weten over een tweelingzielen medium?

Reiki

Ook kunnen mediums gespecialiseerd zijn in Reiki. Dit gaat over het beheersen van stress, dat ontstaan kan zijn voor liefde, werk of relaties. Een medium kan jou helpen om de negatieve energie in jouw leven weg te nemen. Een medium kan hierbij een goede steun zijn voor jou als cliënt.

Bij een Reiki sessie met een van de consulenten kunnen tintelingen worden ervaren, dit wil zeggen dat blokkades in het lichaam worden omzeild. Bij het toepassen van Reiki wordt energie hersteld en in evenwicht gebracht.

Reiki kan een goede manier zijn als jij in jouw leven veel stress ervaart. Betrouwbare mediums kunnen jou hierbij helpen. Dus voel jij stress rondom bepaalde situaties als liefde, werk of relaties? Dan is het inschakelen van een Reiki Master uitermate geschikt.

Hoe legt een medium contact?

Een medium krijgt boodschappen door omdat ze een zesde zintuig hebben. Dit kan heldervoelend, helderziend, helderhorend, helderwetend of helderruikend zijn. Maar het is ook goed om te weten hoe de helderziende dan aan deze boodschappen komt die antwoorden geven op jouw levensvragen.

Engelen

Een medium heeft de mogelijkheid om contact te maken met engelen. Engelen weten precies wat er bij mensen speelt doordat zij over mensen waken en mensen volgen. Tijdens een gesprek met een medium kan een medium dus contact leggen met engelen. De boodschappen die de engelen doorgeven aan de mediums kunnen dan omgezet worden tot begrijpbare woorden. Tijdens de gesprekken met een medium zijn er ook boodschappen van engelen gegeven die doorgegeven kunnen worden aan jou als cliënt. Tevens zal een medium je ook vertellen wat de werking van engelen is op jouw leven.

Geesten

Geesten zijn een andere reden waardoor een medium kan fungeren als doorgeefluik. Een top medium kan contact maken met overledenen via geesten. Het contact met geesten wordt vaak gevraagd door nabestaanden. Als iemand nog met vele vragen zit over een overleden kan een medium contact met overledenen via geesten maken.

Mediums die contact kunnen leggen met geesten kunnen jou dus bij rouwverwerking helpen. Rouwverwerking is een proces en het helpt als je kunt rouwen. Een medium kan jou hierbij helpen en boodschappen doorgeven waarmee je kunt rouwen.

Als mediums contact met geesten leggen dan wordt er vaak een lichtflits gezien door de medium. Wanneer het gaat om geesten is dit vaak ook te horen als een geluid. Echter kan het zijn dat er niets te zien of te horen is en wanneer dit voor komt is niet altijd te voorspellen. Het kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de leeftijd van overleden persoon, of hun verblijfplaats, en/of het feit of ze op een goede plek zijn gekomen.

De kosmos

Als mediums geen contact kunnen leggen met engelen of geesten dan kan er ook een beroep worden gedaan op de kosmos. Dit wil zeggen de astrale omgeving. Hier doen mediums een beroep op de lagen over de fysieke aarde heen.

Als een medium een boodschap wil doorgeven aan een cliënt kan dit dus door engelen, geesten of de kosmos. Dit is afhankelijk van de ervaringen die de medium heeft opgedaan. De boodschap is dan vervolgens omgezet naar een begrijpelijke boodschap voor de consulent en voor jou als cliënt.

Hoe vind jij de geschikte medium?

Het is natuurlijk dat jij kiest voor de juiste medium/paragnost die jou ook daadwerkelijk kan helpen met jouw problemen. Want een helderziende helpt jouw immers anders dan iemand die een kaartlegging doet. Het is dus belangrijk om eerst ieder woord te lezzen die in de omschrijving van de mediums staan. Op basis hier van kun jij grotendeels al bepalen of jij voor de juiste medium kiest. Is dit niet zo dan is het een idee om meerdere adressen te bezoeken en op basis daarvan kun je jouw keuze maken.

Als jij online gaat zoeken naar een medium dan is het belangrijk dat de mediums een goede beoordeling krijgen van hulpverleners. Zijn hier veel negatieve reacties van consulenten jouw veiligheid? Ben je op zoek naar een medium voor liefde en relaties dan is het wel belangrijk dat jij kiest voor een medium die ook daadwerkelijk kan helpen met liefde.

Een top medium

Als jij met een top medium in gesprek wilt die dingen kan zeggen over jouw liefde in de toekomst, dan moet je wel voor een van de mediums gaan die ook daadwerkelijk uitspraken kan doen over de toekomst. Het belangrijkste hier is dat je kiest voor een medium die ook daadwerkelijk kan helpen met liefde in de toekomst.

Als jij op zoek bent naar een medium die boodschappen van geesten kan doorgeven, dan moet je vooral kijken naar de ervaringen die ze hebben opgedaan met betrekking tot geesten. Er zijn namelijk mediums die hier heel ervaren in zijn en anders kun je ook een beroep doen op een kaartlegging.

Als jij op zoek bent naar de juiste medium voor rouwverwerking, dan is het belangrijk dat jij een medium kiest die veel ervaring heeft opgedaan. De enige manier om deze informatie goed te weten is door het lezen van reviews en/of beoordelingen.

Als jij dus een goede keuze maakt dan zal de medium het contact met jou goed kunnen herstellen. Zonder dat de medium echt in jouw leven betrokken is kan hij of zij contact maken met geesten, engelen of de kosmos en toch helpend bij rouwverwerking kunnen zijn. Top mediums staan voor je klaar!

medium nodig

Betrouwbare mediums

Een betrouwbaar medium is natuurlijk ook van belang. Maar waar moet je op letten? Het aanbod mediums is online intens groot, om daar een top medium uit te zoeken kan nog al eens een uitdaging zijn. Hiervoor hoef jij zelf niet heldervoelend te zijn, maar bij de zoektocht naar betrouwbare mediums is het belangrijk dat jij je eigen gevoel volgt. Is je gevoel bij een medium niet goed, zoek dan verder.

Moet jij overwegen om online te zoeken naar een goede medium? Dan is het belangrijk dat jij kiest voor een medium die op meerdere manieren helder kan communiceren. Zijn de boodschappen niet duidelijk dan is het belangrijk om naar een andere medium uit te kijken.

Wanneer mediums zeggen dat zij met twee woorden al antwoord kunnen geven op jouw levensvragen, dan moet je nog maar even een keer goed nadenken. Een top medium kan dit niet. Let dus goed op of een medium niet overdrijft.

Het kan ook voorkomen dat een helderziende of een heldervoelend, helderhorend, helderwetend, helderziend medium of kaartlegster geen informatie doorkrijgt van gidsen, engelen of geesten. Dit is natuurlijk jammer want jij wil graag antwoord op jouw levensvragen, vragen over liefde, werk en jouw relatie. Maar je kunt hier wel uit opmaken dat dit medium dan een betrouwbaar medium is. Soms komt het interdaad voor dat er geen informatie binnen komt. Dit betekend niet altijd dat het medium licht ontbreekt.

Vind voor jou een geschikt medium

Het kan goed werken dat jij mensen in de omgeving om advies vraagt rondom mediums. Als jij problemen hebt binnen de liefde, vraag dan iemand die door een medium is geholpen op het gebied van liefde. Was dit juist een helderziende, heldervoelend of helderwetend medium. Als jij iemand kent die in contact is geweest met een medium over werk, dan kun je ook diegene om advies vragen.

Als jij iemand kent die in contact is geweest met een medium over geesten, dan kun je ook zijn advies vragen. Het kan ook goed werken om hier reviews van te lezen. Wat heeft deze persoon geleerd en wat vind hij van de ervaringen. Deze informatie moet je gebruiken om een keuze te maken voor een medium die bij jou past en belangrijk is. Het gaat dan niet alleen om de waarde van een medium, maar ook om jouw eigen gezondheid. Een goede klik is belangrijk zodat je optimaal gebruik kan maken van het gesprek met een medium.

Internet mediums zijn er in verschillende vormen en soorten. Uit de vele reviews die je tegenkomt moet je het beste medium kiezen dat jouw verwachting recht doet. Zeker niet iedere medium kan een helderziende, heldervoelend, helderwetend of helderhorend medium zijn. Het is het beste om een zoekopdracht in te vullen op basis van jouw wensen en de juiste internet mediums te vinden die goede reviews krijgen. Een helderziende, heldervoelend, helderwetend of helderhorend medium kan niet iedere keer antwoord geven op jouw vraag. Om de juiste te vinden is het echter wel belangrijk met verschillende mediums in contact te komen.

Online mediums

Wil jij in contact komen met een onbevooroordeeld luisterend oor die jou ook inzichten kan gaan geven? Wil jij spirituele coaching? Een medium die jouw toekomst voorspellen kan? Wil jij een helderziende spreken met vele jaren ervaring? Wil jij een kaartlegster spreken die jou inzichten kan geven aan de hand van engelenkaarten, lenormand kaarten of tarot kaarten? Heb je moeite met hulp vragen, maar heb je dat wel nu nodig van een betrouwbaar medium? Wil je contact met overledenen via een medium? Wacht dan niet langer, een medium/paragnost heeft begrip voor jou en zal met hun spiritualiteit jou graag helpen.

Je kunt met een heldervoelend medium in gesprek komen, een helderziende medium die inzicht kan geven in bijvoorbeeld je liefdesleven of werk en een helderhorend medium die jouw zielen volgt. Deze vorm van seances is toegespitst op het leven dat hier na komt. Een helderwetend medium zal jou hier goed mee van dienst kunnen zijn.

Een helderziend medium kan ook helpen met hulp vragen, of wanneer je moeilijkheden hebt met hulpvragen waar jij niet zelf uit komt. Een helderziend medium kan jou inzichten geven aan de hand van een zogeheten levenstest, die je in het begin van het consult moet invullen. De helderziend medium is er dan ook op gericht jou inzichten te geven, om je de duidelijke antwoorden te geven door middel van de test. Een medium helderwetend kan ook helpen met hulpvragen, wanneer jij eerlijk antwoord krijgt op jouw hulpvragen.

Je kan bellen met een medium of paragnost of je kan de mediumchat of paragnostenchat gebruiken

Rosali
Rosali
000188
 
online
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Foto : @Racool_studio Ik ben een doorgeefluik. Mijn gidsen ( waaronder Rosali ) zoeken contact met die van u om zo zuiver antwoord te kunnen geven op uw vragen.
Medium Kali
Medium Kali
000194
 
online
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben Kali, een helderwetend en voelend medium. Ik maak gebruik van mijn pendel en Tarotkaarten om al jouw prangende vragen te beantwoorden. Gespecialiseerd in liefde en relaties.
Test Box
Test Box
000203
 
online
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Marshmallow soufflé chupa chups bear claw danish wafer. Pudding cake cupcake croissant cheesecake donut dragée. Cake brownie pudding dragée apple pie. Candy chocolate tiramisu cupcake danish bear claw. Chocolate jujubes brownie muffin pastry cake chupa chups. Marzipan sugar plum sesame snaps pudding powder marshmallow. Macaroon powder caramels powder cake chupa chups brownie candy sesame snaps. Tootsie roll chocolate cake fruitcake jelly beans marshmallow croissant topping sesame snaps jelly beans. Chocolate chocolate cake chupa chups gingerbread cake gummies croissant toffee. Dessert cake macaroon sugar plum jujubes. Liquorice jelly beans gummies icing shortbread cake pie sweet roll. Topping sugar plum dessert lemon drops jelly beans muffin lemon drops dessert jelly-o.
Paragnost Thea
Paragnost Thea
000141
 
online
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Heldervoelend ASCENSION Coach, Pendelen, Astrologie. Krachtig SOUL-HEALER op afstand voor Mens en Dier!!
medium Light
Medium Light
000224
 
online
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben medium Light en voel graag in op uw energie en dat van uw omgeving. Ik help verder ook heel graag met uw levensvragen door advies te geven en ook door mijn eigen ervaring te delen
Relationship Expert
Relationship Expert
000242
 
online
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
I enjoy reading about love, relationships, soul mates, living partners, cheating and affairs. I will help you with my spiritual and psychic abilities to guide and be in the divine kingdom to help you find the way your current life situations, obstacles, and challenges.
Paragnost Lize
Paragnost Lize
000190
 
online
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben helderwetend, heldervoelend, helderhorend en helderruikend. Ik leg de tarot en kan een karakteranalyse geven dmv een fotoreading.
Medium Angie
Medium Angie
000178
 
online
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Angie: Heldervoelend, wetend en ziend topmedium en kaartlegster. Specialisatie alle vragen over de liefde, tweelingzielen en hoe meer geld te creëren. Indien gewenst blokkade healing voor liefde en geld op afstand mogelijk.
Vani
Vani
000246
 
online
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Hallo lief mens, Ik ben al jaren connect met het spirituele wereld. Ik kan antwoorden geven op liefde, familie en werk als je het even niet meer weet. Ik gebruik hierbij tarotkaarten, engelenkaarten en connect met mijn gidsen. Samen vinden wij een een uitweg.
Paragnost Marco
Paragnost Marco
000199
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben een helder wetend en voelend paragnost medium. Na een paar korte vragen krijg ik inzicht in je situatie.     
Laura
Laura
000214
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium, healer, therapeut Dag mooi mens. Wanneer je worstelt met vragen wil ik er graag voor jou zijn met mijn aangeboren gaven, kennis en verkregen wijsheid. Helderziende waarnemingen zijn slechts opties. Want jij hebt een vrije wil gekregen en blijft verantwoordelijk voor jezelf. Ik wil jou in je eigen stralende bron van liefde, licht en innerlijke wijsheid helpen. Helderheid en inzichten geven. Daar waar jouw eigen antwoorden versluierd en toegedekt zijn. Een stukje meelopen op jouw pad, vaak vol met uitdagingen. Middels jou stem, voornaam, leeftijd en eventueel een foto kan ik jouw unieke kracht maar ook jouw blokkades zien. ( ook tussen jou en anderen) Hierin kan en mag ik jou begeleiden zodat je steeds meer vanuit jouw authenticiteit datgene gaat aantrekken wat bij jou past. Ook leren omgaan en aanvaarden van een situatie zoals deze nu is. Vanuit een aanvaarding komt er ruimte voor verandering. Ik doe geen uitspraken over overlijdenstijdstippen, medische zaken, zwangerschappen en juridische uitkomsten. Wanneer het mag kan er via jouw stem contact worden gelegd met overleden dierbaren. Ik ont-moet jou graag. Een hartegroet van mij Laura 🌈
Cassandra
Cassandra
000172
   
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben helderziende, heldervoelend, kaartlegster, relatie problemen, fotoreading, pendel. Zwarte magie verbreken.
Lou
Lou
000247
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Heb een spirituele gave en heb veel ervaring sinds mijn jeugd.
Medium Daniël
Medium Daniël
000166
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
hoogsensitief medium , Helder ziend/voelend/wetend Orakel kaarten, Verbinding aardengelen  (Tweeling) Zielen relaties Narcistische relaties. Jezelf terug in balans krijgen. Geen vraag is mij te gek, Ik kan met een aantal woorden invoelen in je situatie, en samen met je kijken waar je kracht ligt en inzichten verschaffen.  Begeleiding om in je eigen kracht te komen en blijven. Luisterend oor 
Christel
Christel
000150
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Heldervoelend en helderziend medium en relatiecoach.                          Ik help jou met antwoorden en inzichten geven op je vragen, zodat je weer vol vertrouwen verder kunt! Relaties, liefde, persoonlijke ontwikkeling, werk ....    
Spiritueel Coach Ingrid
Spiritueel Coach Ingrid
000249
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Spiritueel en maatschappelijk coach. Tweelingzielen. Narcistische relaties. Healer. Persoonlijke ontwikkeling. Transformatieprocessen
Jo An
Jo An
000176
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Sterk intuïtief empathisch aangelegd, heldervoelend, zien en horen. Zuiver en oprecht help ik met vragen over de liefde hier en nu!
Marit
Marit
000154
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Heldervoelend, nummerologie, codependentie, healer, wet van aantrekkingsktacht
Cynthia
Cynthia
000219
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben jaren paragnost, medium en coach en sta altijd klaar om je te helpen en begeleiden. Voel je vrij om bij mij aan te kloppen.
celisa
Celisa
000216
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Intuitief Coach-droomanalyse-egyptische tarot-transformatieprocessen-
Medium Jasmijn
Medium Jasmijn
000196
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Mijn specialiteit is relatie en vriendschappen. U kunt me alles vragen. Niks is te gek. Ik hoop u gauw te kunnen helpen.
Natasja
Natasja
000251
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Paragnost Bernadette
Paragnost Bernadette
000159
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Niet aangeleerd maar aangeboren. Hierdoor help ik je inzichten te krijgen waar je problemen en blokkades liggen. Waardoor je verder kunt in je leven om je doelen en wensen te bereiken.
Ri' eL
Ri' eL
000156
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium Paragnoste. Helderhorend, wetend, voelend en ziend. Hoogsensitief Graag help ik U verder om door te komen in het leven en geef je beter inzicht.
Erika
Erika
000240
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Lies
Lies
000184
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben helderwetend en voelend, gespecialiseerd in relaties, transformaties en bron her-inneringen.
Destiny Goddess
Destiny Goddess
000231
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
I have been practicing spirituality for 7 years, I am a tarot reader, an astrologer, a numerologist, a woman empowerment coach, and a spiritual teacher.
Delayha Nyari
Delayha Nyari
000241
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium Arlette
Medium Arlette
000161
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Spiritueel Coach, Heldervoelend, HSP Coach, met jarenlange ervaring. Door goed te luisteren, goed af te stemmen en in te voelen, geef ik je graag duidelijkheid en inzicht op al je levensvragen. 
Super Psychic
Super Psychic
000243
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Love Guidance,Psychic Medium & Healing, Dating.. Deception, Marriage Special over POi. Career Rewind your Love Break Up  Love Relationship  Finance  Spiritual Readings  Soulmate  Cheating  Predictions.
Medium Rob Nijland
Medium Rob Nijland
000234
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium ik geef u advies wat u nodig heeft. Mensen bellen mijn vaak voor de liefde en ik kan contact leggen over een overleden dierbare.
Medium Samira
Medium Samira
000171
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Beantwoordt gerichte vragen over het verleden en heden. Doet GEEN toekomstvoorspellingen.
Anne Marie
Anne Marie
000186
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Zeer ervaren parapsychologe en gespecialiseerd in counseling en coaching
Alma Oriana
Alma Oriana
000254
    
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium Leni
Medium Leni
000189
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Als licht- en kristalwerker help ik je aan de hand van de kaarten meer inzicht te krijgen in specifieke situaties en relaties. Ook kan je bij me terecht voor meer info over zielsverbindingen.
Medium Richard
Medium Richard
000174
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium, Sjamaan, Healer, Corecoach Helder, krachtig antwoord krijgen op al uw vragen door afstemming op uw energie, gidsen en uw hogere Zelf.
Danielle
Danielle
000162
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Liefdesinzichten en Relatievragen Financieel en Carrière Toekomst en Algemeen
Life Coach Gladys
Life Coach Gladys
000201
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Spritueel Coach • Medium • Reiki Master • Tarotisten ...Als Spiritueel Coach en Medium geef ik jou tijdens ons consult snel inzicht op jouw vragen...
Ben Ben
Ben Ben
000227
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Liefdes en carriere coach inclusief tijdslijnen
Medium Alberdina
Medium Alberdina
000168
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Helderziend en genezend Medium Depressietherapeut, voert Zielsgesprekken met overledenen Droomuitleg. Telefonische engelenhealing
Carmen
Carmen
000213
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Mijn naam is medium Carmen ik wil u graag helpen bij uw (ziels)relaties, het doorbreken van oude patronen en inzicht krijgen in uitdagende situaties. Met mijn helder voelen, kaarten en contact met engelen wil ik u graag ondersteunen in uw levensproces.
Medium Florance
Medium Florance
000228
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Hallo ik ben Medium Florance, Wat super fijn om je hier te mogen begroeten. Als paragnost (helderziend- en heldervoelend medium) doe ik ook winti gebeden en toekomstvoorspellingen voor je. Ik ben zeer accuraat en specifiek op het vlak van liefdes- en sociale relaties, werk, studie, gezondheid en alle overige kwesties die jouw huidige en toekomstige leven bepalen. Naast wat ik rechtstreeks doorkrijg (onder meer in beelden), maak Ik ook gebruik van kaarten ter ondersteuning van mijn buitenzintuiglijke waarnemingen, waardoor ik een samenhangender beeld krijg van de vraag en het antwoord. Maar ik ben ook gewoon een hele goede en vooral gezellige gesprekspartner! Ik heb zelf ook het een en ander meegemaakt en kan gewoon heel goed luisteren, maar vooral horen. Tot snel aan de chat of bel;) Groetjes, Florance
Medium Laura
Medium Laura
000158
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium, Ik leg al meer dan 40 jaar de tarotkaarten en toen ik in de jaren tachtig ging magnetiseren specialiseerde ik mij vervolgens ook in Reiki.
Paragnost en Healer Kim
Paragnost en Healer Kim
000248
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
*Intuïtief Tarot Card Reader* Where We Go One We Go All
Roos
Roos
000250
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Willem
Willem
000207
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Saskia Angel
Saskia Angel
000222
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Gespecialiseerd in tweelingziel verbindingen, relaties, narcistische en toxische relaties. Ik biedt een luisterend oor. Ik leg geen kaarten ik krijg alles vanuit mijn gidsen door.
Zabrina
Zabrina
000215
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Van jongsaf aan wist ik dat ik Heldervoelend, helderwetend en helderhorend ben. Ik werk met de Pendel, en doe Kaartlegging met inzicht en of boodschap, ik ben een luisterend oor en wat verder ter sprake komt tijdens het gesprek. Graag help ik jou in jouw proces of dit nou op liefdesgebied of spirituele groei is. Samen kijken we waar jij staat en waar aan geschaafd moet worden. Dus chat of bel me, ik ben je graag te hulp.
Peggy
Peggy
000169
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Al 10 jaar ben ik energetisch rolmodel een creatieve artiest/danseres reader healer, coach om vrouwen het beste uit zichzelf te laten halen. Te gaan geloven dat ze een ontzettende kracht bezitten en dat ze vanuit die kracht meer zichzelf mogen gaan laten zien
Katja Charlotte
Katja Charlotte
000177
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium/helderziend/coach. Graag help ik jou helderheid te scheppen via gidsen, en levenservaring. Volg je hart
Medium Martina
Medium Martina
000235
   
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik voel in via de voornaam en je vraag.Engelen begeleiden mij hierin.
Indy
Indy
000218
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Hallo, Indy hier. Ik heb al van jongs af aan contact met het spirituele. Hier heb ik lang niks mee gedaan. Nadat ik zelf reiki kreeg. Daarna ben ik me open gaan stellen en er mee aan de slag gegaan. Ik heb me verdiept in kaart leggen en pendelen. Mensen aanvoelen kan ik erg goed. En dieren ook. Ik hoop dat ik jullie een beetje inzicht kan en mag geven. Tot snel, Liefs, Indy
Elise
Elise
000143
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium, paragnoste, helderwetend, helderhorend en heldervoelend, healer en foto lezen.
Medium Yvonne
Medium Yvonne
000173
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Helderziende wetend en voelend, contact met engelen, en ik geef je boodschappen die je in de toekomst verder helpen.
Medium Benny
Medium Benny
000139
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben medium, paragnost en eclectisch coach met jarenlange ervaring en wil je graag helpen om jouw doelen te verwezenlijken...
Rhea
Rhea
000237
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium/Helderziende-voelende Maak gebruik van de kaarten -welkom voor een goed gesprek als je het even niet meer ziet zitten
Medium Amy
Medium Amy
000187
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
'To the point'  Helderwetend-heldervoelend.  Eerlijk en oprecht consult. Healing op afstand.
Astra
Astra
000225
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben een zeer ervaren tarotlezer, helderziende en life en business coach, coach relatie en breakup problemen .Meer dan 10jaar ervaring in liefdes kwesties. Ik bied ook een luisterend oor en werk professioneel en discreet. U bent altijd welkom, ik help graag.
Matleena
Matleena
000221
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Mijn naam is Matleena. Hoogsensitief. Geboren empaat. Bij mij bent u van harte welkom als u inzichten wilt krijgen over situaties die u dwars zitten. Je zult altijd een eerlijk antwoord krijgen op vragen die je voor mij hebt. In mijn lezingen werk ik veel met astrologie, tarot, cartomantie en numerologie.Verder was ik de zwarte schaap in een gezin met narcistische ouders. Door mijn persoonlijke ervaring met ze, ben ik een steun voor mensen in narcistische relaties.
Medium Mila
Medium Mila
000157
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Mijn specialiteiten zijn;  Medium, Paragnoste, Tarotiste, Rune legster, Pendelaarster,  Heldervoelend, ect.
Desiree
Desiree
000212
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Mijn invoelingsvermogen op een persoon is sterk ontwikkeld. Specialisatie is relaties.
Spiritueel coach Sky
Spiritueel coach Sky
000181
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben gespecialiseerd: Narcistische relaties, Zielsconnecties, Transformatieprocessen, Persoonlijke blokkades, Kaartleggen, Pendelen
Medium Layla (2)
Medium Layla (2)
000182
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Helderwetend en voelend medium en Tarotkaartlegster  ;Objektief advies en inzicht vanuit de akasha kroniek of het collectieve onderbewuste , live via de chat is ook  mogelijk;Ik  doe dit werk zo authentisch mogelijk  ,ik zeg alles wat ik zie en uw eigen vrij wil en actie is ook nog belangrijk ..
Medium Bhartie
Medium Bhartie
000200
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Alles over liefde en relatievragen.  Ook andere vragen zijn welkom. 
Marry Marry
Marry Marry
000223
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
I will tune into the truth of your situation for your healing. I will use intuitive abilities, spiritual guidance and healing to help direct you on your path and help .....
Paragnost Shanti
Paragnost Shanti
000170
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik word ook wel de zielenfluisteraar genoemd omdat ik contact maak vanuit onvoorwaardelijke liefde met de energie van jouw ziel.
Sanne
Sanne
000236
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Sanne
Medium Aïsha
Medium Aïsha
000202
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Mijn naam is Aïsha, ervaren intuïtief kaartlegster in de liefde, werk en familiaire problemen. Je kunt bij mij terecht voor a jouw (spirituele) vragen. Specialist in tweelingzielen en zielsconnecties. 
Lola
Lola
000259
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
lieve mensen ik ben medium Lola. 20 jaar ervaring Heldervoelend,Spiritueel coach, krachtig Soul-healer op afstand.Ik werk ook met lenormand kaarten en tijdsbestek kan ik mee geven. tot snel liefs lola
Medium JolandaRoos
Medium JolandaRoos
000160
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium & Paragnoste,Tarot Kaartlegster, Gidsen, Spiritueel Coach
Angel Mary
Angel Mary
000220
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Bob
Bob
000238
   
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Spiritueel bewustzijnscoach, paragnost en inspirator
Casandra
Casandra
000192
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Met behulp van mijn gidsen en de kaarten help ik jou graag op je zoektocht naar inzichten.
Medium Jesse
Medium Jesse
000183
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
(Engelstalig!) let me see your stars. love life  Financial situation . Health - I can help you
Medium Diana
Medium Diana
000191
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Hallo lieve mensen  Ik ben Diana geboren met velen gaven ik ben medium paragnoste en kaartlegster sta ook in contact met mijn gidsen
Waarzegster Marion
Waarzegster Marion
000175
   
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
 Medium/paragnost. Omdat ik geboren ben met een bijzondere gave, kan ik u duidelijk bijstaan in uw vraagstukken ......
Medium Clarisa
Medium Clarisa
000193
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik zie wat jij niet kan zien en wat jij nodig hebt aan antwoorden, die je nu zoekt. Bel me en ik geef je de meest zuivere antwoorden. Toekomstgericht op elk gebied waar jij met jezelf mee in de knoei zit.
Medium Olivia
Medium Olivia
000164
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
  Helderziend sterk medium , EMDR therapie, narcismecoach ,   liefdesverdriet & ontrouw/scheiding, werk , zakelijk etc ,  Lenormandkaartlegging  & zigeunerkaarten.
Elisabeth
Elisabeth
000239
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik help je graag met al je vragen. ik krijg informatie door mijn kaarten en eigen helder inzicht. Al meer dan 20 jaar help ik mensen verder met hun levensvragen. Ik ben er voor je !
Medium Selma
Medium Selma
000180
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben al dertig jaar werkzaam als tarotiste. Ik ben van kinds af aan helderwetend, heldervoelend en helderziend.
Medium Kay
Medium Kay
000179
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Met alle liefde wil ik u helpen inzichten en advies te geven op al uw levensvragen. Tweelingzielen relatie-coach. Ik kan ook Lenormand kaarten leggen.
Truthful Insights
Truthful Insights
000244
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
looking for real love reading? Or are you facing problems in your relationship or have doubts about your partner? Are you looking for very senior and beneficial advice & reading from an experienced person?
~~~ Debie ~~~
~~~ Debie ~~~
000151
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Hi, ik ben een intuïtief kaartlegster. To the point readingen & een stukje toekomst.