Kwaliteitsmediums voor jou
Kwaliteitsmediums voor jou
Kwaliteitsmediums voor jou

Een medium

Een medium

Een medium is een overdrager, dit doordat zij beschikken over paranormale gaven. Zij zijn in staat om boodschappen over te dragen aan mensen. Deze boodschappen zijn afkomstig van geesten, engelen of andere entiteiten. Maar een medium kan verschillende gaven hebben waardoor zij allen op spiritueel gebied op een andere manier ter werk gaan.

Er zijn verschillende gaven waarmee een onze consulenten jou kunnen helpen. Dit kan zijn door dingen te vertellen over de toekomst, het eerlijk beantwoorden van levensvragen of het doorgeven van een boodschap (van bijvoorbeeld overledenen). Betrouwbare mediums hebben een sterke intuïtie waardoor zij beelden/gevoelens doorkrijgen die zij kunnen vertalen naar woorden.

Paranormale gaven van een medium

Mediums kunnen door haar paranormale vermogens jou verschillende heldere inzichten geven. Een medium kan voor jou als spiritueel coach dienen, een luisterend oor bieden, doen aan kaartlegging of als doorgeefluik dienen door boodschappen over te brengen. Een medium is hier niet beroepsmatig mee bezig.

Hij of zij kan gewoon jouw spiritueel coach of aanjager zijn om jou te helpen, veel mensen hebben daar wat aan en soms kan een medium ook zelf als spiritueel coach een helder inzicht geven in jou situatie. Door de antwoorden die het leven je geeft kun je altijd verder groeien en beter worden voor jezelf, maar ook voor anderen!

Een top medium

Een topmedium kan dus verschillende paranormale gaven hebben en het kan ook zijn dat mediums over meerdere paranormale gaven beschikt. Dit kan zijn:

  • Een helderhorend medium
  • Een helderruikend medium
  • Een heldervoelend medium
  • Een helderwetend medium
  • Een helderziend medium

Een helderhorend medium

Een helderhorend medium hoort boodschappen van engelen, gidsen of andere entiteiten. Dit kunnen ook overledenen zijn. Ook kan het zijn dat een helderhorend medium daadwerkelijk terug kan praten met de overledenen zodat er een gesprek ontstaat. Dit kan jou helpen zodat je inzicht krijgt in het overlijden van deze persoon en jij wellicht de negatieve energie die hierdoor is ontstaan kan omzetten in iets positiefs.

Een helderruikend medium

Een helderruikend medium kan geen beelden ontvangen maar kan andere dingen. Iemand die helderruikend is kan bepaalde boodschappen ontvangen door geuren. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat iemand die helderruikend is ziektes ruikt, of het naderen van een overlijden. Het kan ook zijn dat een helderruikend medium over meerdere paranormale gaven beschikt.

Een heldervoelend medium

Erkende mediums die heldervoelend zijn, iemand die boodschappen door krijgt door middel van gevoelens. Een heldervoelend medium kan bijvoorbeeld emoties doorkrijgen die jou tot nieuwe inzichten leidt. Maar ook kan een heldervoelend medium boodschappen doorkrijgen via de tastzin. Een heldervoelend medium maakt tijdens een consult geregeld gebruik van attributen als hulpmiddel. Dit kunnen foto’s zijn, maar ook andere voorwerken.

Een heldervoelend medium kan dan bijvoorbeeld van overledenen dingen aanvoelen. Waarbij zij eerlijk antwoord zullen geven op de vragen die jij hen stelt. Dit wordt ook wel telepathisch genoemd.

Voor als jij vragen hebt over bijvoorbeeld relaties, liefde, werk of andere zaken kun je bij een Qmedium terecht. Zij kunnen jou duidelijke antwoorden geven op de verschillende levensvragen.

Een helderwetend medium

Een helderwetend Qmedium heeft een hele sterke intuïtie. Een medium helderwetend die voelt dingen aan, en kan daarbij goed onderscheid maken tussen wat diegene zelf voelt en de boodschappen die hij door krijgt .

Helderwetend medium kun jij gerust bellen als jij antwoorden wil op vragen die gaan over liefde, relatie, iets dat op je pad komt of bijvoorbeeld werk. Ook kan een helderwetend Qmedium jou dingen meegeven die in de toekomst zullen gaan gebeuren. Zij zullen met je meedenken en geven waar mogelijk advies en duidelijkheid.

Een helderziend medium

Een helderziend medium krijgt boodschappen door aan van beelden. Dit kun je vergelijken met flashbacks. Iemand die helderziend is kan met haar paranormale vermogens jou helpen met het antwoord geven op situaties uit het verleden. Maar ook aanvoelen wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Een helderziend medium kan dan ook deze beelden oproepen zodat jou duidelijk wordt wat er gaan gebeuren.

Deze heldere inzichten van betrouwbare mediums kunnen jou helpen met het leven van jouw leven zoals jij dat graag wilt. Negatieve energie kan hierdoor verholpen worden en een spiritueel coach kan verschillende levensvragen beantwoorden om jouw leven draagbaarder te maken.

Een helderziend medium kan jou dus helpen op alle vlakken van het leven. Het is belangrijk dat zij goede beheersing van de helderziende ingevingen hebben en hun paranormale vermogens steeds weer nieuw leven in blazen. Een helderziende medium is echt iemand die vanuit het hart opereert. Hij of zij wil jou graag helpen om de antwoorden te vinden op echte levensvragen. De helderziende medium denkt met je mee, geeft advies en helpt je verder. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld levensvragen over relatie, liefde of werk.

Een betrouwbaar medium kan tijdens een consult ook gebruik maken van diverse hulpmiddelen. Dit kan het makkelijker maken om boodschappen om te zetten in woorden of daardoor beter fungeren als doorgeefluik. Hierdoor kunnen mediums beter aanvoelen wat er met de boodschap wordt bedoelt en kunnen jouw gedachten hiermee geholpen worden.

Hulpmiddelen voor een ervaren medium

Tijdens een consult maken mediums ook vaak gebruik van een hulpmiddel. Dit kan zijn door het gebruik van lenormand kaarten, engelenkaarten of tarot kaarten. Deze elementen kunnen er voor zorgen dat de verschillende gaven die een ervaren medium heeft worden versterkt. Ook foto’s of persoonlijke voorwerpen kunnen tijdens een consult gebruikt worden door een van de consulenten. Een medium kan hierdoor een heldere boodschap krijgen en deze duidelijk doorgeven aan de consument. Het is belangrijk dat paragnosten energetische betrouwbaarheid heeft.

medium bellen

Soorten mediumschap

Er zijn verschillende soorten mediumschap. Deze hebben te maken met het feit dat een ervaren over een of meerdere paranormale gaven beschikt. Dit kan zijn het heldervoelen, helderhoren, helderziend of helderwetend zijn.

Spiritueel coach

Een heldervoelend medium is één ding. Een spirituele coach kan vele dingen zijn en kan jouw leven een andere draai geven. Je kunt hierbij denken aan:

  • Je leven inrichten om het leven dat je graag wilt te gaan ervaren.
  • Een spiritueel coach helpt jou om de negatieve energie in jouw leven weg te nemen.
  • Jou helpen met het vinden van een passende baan naar jouw voorkeur.
  • Jou helpen in een situatie waarin jij je gesteld voelt.

Een coach kan jou tijdens een gesprek op verschillende gebieden hepen. Aller eerst heeft een coach begrip door de situatie die jij voorlegt. Dit kan gaan over relaties, de relatie met een vriend, liefde of werk. Een coach zal jou een luisterend oor bieden en daarna met woorden een eerlijk maar waardevol advies mee geven.

Een coach biedt hiermee meerwaarde voor jouw leven en kan een positieve invloed hebben. Met de hulp van een coach kun je op zoek gaan naar antwoorden waar jij op zoek naar bent.

De mogelijkheden zijn eindeloos en er is altijd ruimte voor een coach die jou daarin kan ondersteunen. Erg mooi om te benoemen is dat je als cliënt aan kunt geven waar het bij jou om gaat. Je coach zal een passende invulling geven aan de gesprekken en het advies dat hij of zij met jou wilt delen.

Ook is er veel mogelijk met onze professionele coaches. Denk hierbij bijvoorbeeld aan begeleiding tijdens een rouwproces, het toepassen van werkhypnose of geef je vriendin de invulling door de hulp van een coach.

Medium als healer

Een helend medium die minder bezig is met het beantwoorden van vragen over de liefde, relatie, werk of andere zaken. Tijdens een gesprek is het doel niet om op zoek te gaan naar een eerlijk antwoord of te fungeren als doorgeefluik. Het door van onze consulenten die healer zijn is om iemand te helpen herstellen van pijn.

Een medium voor een luisterend oor

Voor een luisterend oor kun je ook altijd terecht bij een ervaren medium. Mediums van Qmediums zijn erg betrouwbaar en mag de dingen die tijdens een gesprek voorkomen nooit delen met een ander. Een betrouwbaar medium kun jij tijdens een gesprek alles vertellen. Dit kan over relaties, levensvragen, liefde of werk. Deze gesprekken hoeft niet altijd direct héél persoonlijk te zijn. Ook kan het door de paranormale vermogens gaan over jouw toekomst.

Een luisterend oor medium voor een luisterend oor biedt soms voor mensen die niet zo goed met hun gevoelens overweg kunnen. Ook is het heel belangrijk dat een medium zijn of haar gevoel onderdrukt, omdat het doel van een luisterend oor is een luisterend oor en niet om je advies te geven.

Een paragnost

Een paragnost beschikt over meerdere paranormale gaven. Heldervoelend, helderziend, helderhorend, helderwetend en helderruikend. Alleen is een paragnost niet in staat (zoals een medium wel kan) om contact te maken met andere entiteiten. Een paragnost kan dus niet met entiteiten contact maken die niet op aarde zijn.

Paragnosten zijn vaak bezig met het beschikbaar stellen van hun paranormale gaven en willen graag helpen. Een paragnost helpt mensen om in harmonie te komen en op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die spelen.

Een paragnost zal niet meteen antwoord kunnen geven op je levensvragen. Eerst moet je heel erg diep graven naar jouw wortels en dit uitgelegd worden aan de consulent van onze paragnost.

De hoogste helende kracht bij onze schrijvers (paragnosten) is de inspiratie. Dit kan afkomstig zijn van spirituele bronnen of het kan een inzicht geven dat door jouw consulent wordt gegeven.

Het kan natuurlijk goed zijn dat je alleen maar wilt horen wat jouw paragnost te vertellen heeft over de toekomst. Deze is voor een paragnost makkelijker om duidelijk te maken. Je consulent ook een schrijver kan je dus vertellen of jouw toekomst rooskleurig is en of er eventueel wel wat veranderingen nodig zijn om dit voor jezelf te bereiken.

Hoe legt een medium contact

Via boodschappen en omdat ze een zesde zintuig hebben. Dit kan heldervoelend, helderziend, helderhorend, helderwetend of helderruikend zijn. Maar het is ook goed om te weten hoe de helderziende dan aan deze boodschappen komt die antwoorden geven op jouw levensvragen.

Engelen

Dit kan door contact te maken met engelen. Engelen weten precies wat er bij mensen speelt doordat zij over mensen waken en mensen volgen. Tijdens een gesprek met een paragnoste kan een medium dus contact leggen met engelen. De boodschappen die de engelen doorgeven aan de mediums kunnen dan omgezet worden tot begrijpbare woorden. Tijdens de gesprekken met een medium zijn er ook boodschappen van engelen gegeven die doorgegeven kunnen worden aan jou als cliënt. Tevens zal een paragnost je ook vertellen wat de werking van engelen is op jouw leven.

Geesten

Geesten zijn een andere reden waardoor een medium kan fungeren als doorgeefluik. Een top medium kan contact maken met overledenen via geesten. Het contact met geesten wordt vaak gevraagd door nabestaanden. Als iemand nog met vele vragen zit over een overleden kan een medium contact met overledenen via geesten maken.

Mediums die contact kunnen leggen met geesten kunnen jou dus bij rouwverwerking helpen. Rouwverwerking is een proces en het helpt als je kunt rouwen. Mediums kunnen jou hierbij helpen en boodschappen doorgeven waarmee je kunt rouwen.

Als mediums contact met geesten leggen dan wordt er vaak een lichtflits gezien door de medium. Wanneer het gaat om geesten is dit vaak ook te horen als een geluid. Echter kan het zijn dat er niets te zien of te horen is en wanneer dit voor komt is niet altijd te voorspellen. Het kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de leeftijd van overleden persoon, of hun verblijfplaats, en/of het feit of ze op een goede plek zijn gekomen.

De kosmos

Als mediums geen contact kunnen leggen met engelen of geesten dan kan er ook een beroep worden gedaan op de kosmos. Dit wil zeggen de astrale omgeving. Hier doen mediums een beroep op de lagen over de fysieke aarde heen.

Als een spiritueel hulpverlener een boodschap wil doorgeven aan een cliënt kan dit dus door engelen, geesten of de kosmos. Dit is afhankelijk van de ervaringen die de medium heeft opgedaan. De boodschap is dan vervolgens omgezet naar een begrijpelijke boodschap voor de consulent en voor jou als cliënt.

medium nodig

Vind voor jou een geschikt medium

Het kan goed werken dat jij mensen in de omgeving om advies vraagt rondom mediums. Als jij problemen hebt binnen de liefde, vraag dan iemand die door een paranormaal iemand is geholpen op het gebied van liefde. Was dit juist een helderziende, heldervoelend of helderwetend medium. Als jij iemand kent die in contact is geweest met een spiritueel hulpverlener over werk, dan kun je ook diegene om advies vragen.

Als jij iemand kent die in contact is geweest met een spiritueel hulpverlener over geesten, dan kun je ook zijn advies vragen. Het kan ook goed werken om hier reviews van te lezen. Wat heeft deze persoon geleerd en wat vind hij van de ervaringen. Deze informatie moet je gebruiken om een keuze te maken voor een medium die bij jou past en belangrijk is. Het gaat dan niet alleen om de waarde van een medium, maar ook om jouw eigen gezondheid. Een goede klik is belangrijk zodat je optimaal gebruik kan maken van het gesprek met een medium.

Internet mediums zijn er in verschillende vormen en soorten. Uit de vele reviews die je tegenkomt moet je het beste medium kiezen dat jouw verwachting recht doet. Zeker niet iedere medium kan een helderziende, heldervoelend, helderwetend of helderhorend medium zijn. Het is het beste om een zoekopdracht in te vullen op basis van jouw wensen en de juiste internet mediums te vinden die goede reviews krijgen. Een helderziende, heldervoelend, helderwetend of helderhorend medium kan niet iedere keer antwoord geven op jouw vraag. Om de juiste te vinden is het echter wel belangrijk met verschillende mediums in contact te komen.

Online mediums

Wil jij in contact komen met een onbevooroordeeld luisterend oor die jou ook inzichten kan gaan geven? Wil jij spirituele coaching? Een medium die jouw toekomst voorspellen kan? Wil jij een helderziende spreken met vele jaren ervaring? Wil jij een kaartlegster spreken die jou inzichten kan geven aan de hand van engelenkaarten, lenormand kaarten of tarot kaarten? Heb je moeite met hulp vragen, maar heb je dat wel nu nodig van een betrouwbaar medium? Wil je contact met overledenen via een medium? Wacht dan niet langer, een medium/paragnost heeft begrip voor jou en zal met hun spiritualiteit jou graag helpen.

Je kunt met een heldervoelend medium in gesprek komen, een helderziende medium die inzicht kan geven in bijvoorbeeld je liefdesleven of werk en een helderhorend medium die jouw zielen volgt. Deze vorm van seances is toegespitst op het leven dat hier na komt. Een helderwetend medium zal jou hier goed mee van dienst kunnen zijn.

Helderziende mediums kunnen ook helpen met hulp vragen, of wanneer je moeilijkheden hebt met hulpvragen waar jij niet zelf uit komt. Een helderziend medium kan jou inzichten geven aan de hand van een zogeheten levenstest, die je in het begin van het consult moet invullen. De helderziend medium is er dan ook op gericht jou inzichten te geven, om je de duidelijke antwoorden te geven door middel van de test. Een medium helderwetend kan ook helpen met hulpvragen, wanneer jij eerlijk antwoord krijgt op jouw hulpvragen.

Je kan bellen met Qmediums of je kan de mediumchat of paragnostenchat gebruiken

Betty
Beschikbaar
Betty
Box: 11
Energetische coaching, dating en liefdes advies, zzp consult, spiritual counseling. 

Medium Olivia
Beschikbaar
Medium Olivia
Box: 13
   Helderwetend & intuitief Medium narcisme & trauma expert (o.a.Toxische relaties) Coach en kaartlegster(Lenormand) zuiver antwoord

Medium Margret
Beschikbaar
Medium Margret
Box: 16
Gespecialiseerd in ZielsLiefde ~ Medium, Kaartlegster en Sjamaan. Tweelingzielen ~ Spiritueel en Kundalini advies, dieren, totemdieren ~ Karma. de wet van aantrekking en loslaten.. U kunt voor meerdere thema's bij mij terecht. Ik helpt u graag duidelijkheid te vinden in uw vragen. Ik ben op dinsdagavond half 9, met mn Kaarten online, bij Facebook Paragnosten Chat. Liefs margret  

Medium Regina
Beschikbaar
Medium Regina
Box: 19
Medium, healer voor ziels-gesprekken

Paragnost Eva
Beschikbaar
Paragnost Eva
Box: 24
Paragnoste, mijn werk doe ik van hart tot hart. Ik heb veel ervaring al sinds mijn vroege jeugd. Ik ben spiritueel aangelegd en doe diverse soorten kaartleggingen op ieder vlak.

Medium Layla (2)
Beschikbaar
Medium Layla (2)
Box: 37
Helderwetend en voelend medium en Tarotkaartlegster ,Soulmate en relatiecoaching  ;Objektief advies en inzicht vanuit de akasha kroniek of het collectieve onderbewuste , live via de chat is ook  mogelijk;Ik  doe dit werk zo authentisch mogelijk  ,ik zeg alles wat ik zie en uw eigen vrij wil en actie is ook nog belangrijk ..

Lies
Beschikbaar
Lies
Box: 39
Welkom, heldervoelend, wetend medium: transformaties, relaties > gelijk waardigheid en bron her-inneringen, de weg naar binnen.

Medium Corina
Beschikbaar
Medium Corina
Box: 46
Mediumschap, helder voelende, wetende, ziende, horende waarnemingen. Al  30  jaar een eigen praktijk: Oosterse massage techniek .....

Albert
Beschikbaar
Albert
Box: 04
Top Medium Albert. Helderziend Magnetiseur en Hypnotherapeut, leraar en examiner Hypnose. Als kind heb ik mijn heldeziende gave meegekregen. Toen al kreeg ik via mijn gids, zuivere informatie door, met precieze juistheid over mensen en situaties om mij heen. Als kind denk je nog dat iedereen deze gave heeft, maar dit is zo omdat het voor  jou heel normaal is, maar in mijn pubertijd merkte ik dat dit niet zo was. Op mijn 17e kwam ik mijn leermeeester tegen, ook een helderziend magnetiseur van hem heb ik een leerschool van bijna 30 jaar mogen ontvangen in het spirituele. Heel veel lessen in o.a esoterie, magnetisme, polariteit, rebirthing, de kabala en ga zo maar door heb ik onder de knie gekregen en ben ik meester over geworden. Toch blijf ik liever de leerling en meester in 1, omdat er altijd een verder is, om je bewust van te worden. Een aantal jaar geleden ben ik me gaan interesseren voor hypnose zoals de oude wijzen in Egypte dit deden.  Nu ben ik tevens gediplomeerd Master Hypnotherapeut, met diverse specialisaties, waaronder virtual maagband, stoppen met roken,kinderhypnose, blokkades oplossen ect ,samen met de clienten de wortel van het probleem eruit halen, dus niet snoeien zoals in de meeste tuintjes gebeurt. Het tuintje van je hart... Heeft u vragen over tweelingzielen, liefde, werk/ carrière financiën, verhuizen of heeft u een andere levensvraag? Stel ze gerust ik heb vaak alleen een naam of een vraag van u nodig.  Ook benieuwd naar wat het nieuwe jaar voor u in petto heeft? U bent van harte welkom voor een jaarlegging Uw feedback omtrent de kwaliteit van het consult is erg belangrijk, ik stel het erg op prijs om uw review te mogen ontvangen omdat uw ervaring hierover helderheid geeft. Alvast bedankt.

Paragnost Shanti
Ingesprek
Paragnost Shanti
Box: 21
Tweelingzielen, relaties, narcisme, rouw, burn-out, traumaverwerking, zakelijk, HSP 

Paragnost Thea
Ingesprek
Paragnost Thea
Box: 22
Heldervoelend ASCENSION Coach, Pendelen, Astrologie. Krachtig SOUL-HEALER op afstand voor Mens en Dier!!

Medium Martina
Ingesprek
Medium Martina
Box: 55
Helderwetend-voelend-invoelen op voornaam en specifieke vraag/zielenopdracht betreffend werk/coach/bewustzijnswerk, energetisch reinigen van huizen (op afstand)

Marya
Offline
Marya
Box: 02
Helderwetend en heldervoelend, sterk in tijdsaanduiding, liefde, tweelingzielen, healer, financieel, zakelijk. Usui Reiki Master en Kundalini Master.  

Evees
Offline
Evees
Box: 03
Medium, Helderwetend, Ingevingen, Kaartleggingen Belconsulten, emailconsulten

Medium Margje
Offline
Medium Margje
Box: 05
Sterk helderziend medium.  Nuchter , eerlijk en direct. Contact met overleden dierbaren. Alle levensvragen  zijn welkom.

Medium Kitty
Offline
Medium Kitty
Box: 06
Als ervaren Medium en Spiritueel Coach, help ik je met mijn heldervoelendheid, helderziendheid, Engelen-, Tarot- of Lenormand Kaartleggingen jóuw weg te vinden. 

Medium Laura
Offline
Medium Laura
Box: 07
Medium, Ik leg al meer dan 40 jaar de tarotkaarten en toen ik in de jaren tachtig ging magnetiseren specialiseerde ik mij vervolgens ook in Reiki.

Medium Désiree
Offline
Medium Désiree
Box: 09
Top Medium, Kattenfluisteraar, Paragnost, HSP, zielsliefde, zielsverwanten, Soulmate, Tweelingzielen, relatievragen, business, mindset, overige levensvragen

Medium Arlette
Offline
Medium Arlette
Box: 10
Spiritueel Coach, HSP Coach, met jarenlange ervaring. Door goed te luisteren en in te voelen, geef ik je graag inzicht en advies op al je levensvragen. 

Oryn
Offline
Oryn
Box: 12
Ik ben geboren met een bijzondere gave, waar ik zeer dankbaar voor ben, ik kan u bijstaan in AL uw vraagstukken. Mijn gaven zijn; helderhorend, helderwetend en helderziend. Via mijn energie kom ik volledig in contact met uw energie en de mensen om u heen. Dit noemt men channelen. Met mijn pendel en kaarten kan ik u helpen bij het vinden van juiste antwoorden.

Medium Maria
Offline
Medium Maria
Box: 14
Medium, Heldenvoelend, helderziend, helderhorend. Geeft inzicht in zaken, relatie en al dat je bezig houd,op afstand  blokkades  weg halen  foto lezen. eigen praktijk massage. 

Medium Daniël
Offline
Medium Daniël
Box: 15
hoogsensitief medium , Helder ziend/voelend/wetend Orakel kaarten, Verbinding aardengelen  (Tweeling) Zielen relaties Narcistische relaties. Jezelf terug in balans krijgen. Geen vraag is mij te gek, Ik kan met een aantal woorden invoelen in je situatie, en samen met je kijken waar je kracht ligt en inzichten verschaffen.  Begeleiding om in je eigen kracht te komen en blijven. Luisterend oor 

Valantino
Offline
Valantino
Box: 17
Heldervoelend, Pranic Healer, Crystal Healer, Psychotherapie, Coach, Spiritual Response Therapie (SRT), Pendelaar, Tarotist, Lenormand, Vedische Astrologie.

Leontine
Offline
Leontine
Box: 18
Alle vragen zijn belangrijk, helderziend en helderwetend medium, contact met overledenen,vragen over magie, kaarsenmagie, tweelingzielen

Anita
Offline
Anita
Box: 20
Ik ben helderziend en nummeroloog leg contact met overledenen. Ook lenormandkaartlegging

Paragnost Marie
Offline
Paragnost Marie
Box: 23
Ik ben Marie ben helder voelend en helderhorend en door contact met mijn gidsen krijg ik al een beeld en dingen door van een bepaalde situatie, heb een heel sterke intuïtie.  Ik doe ook per maandlegging en jaarlegging 2024. Ik kan voor je pendelen, invoelen,Lenormand- Engelen- en inzichtkaarten voor je leggen. Ook voor verleden - heden en toekomst. Heb een luisterend oor en samen komen we er wel uit.

Elise
Offline
Elise
Box: 25
Medium, paragnoste, helderwetend, helderhorend en heldervoelend, healer en foto lezen.

Cleopatra
Offline
Cleopatra
Box: 26
Ik ben helderziende, heldervoelend, kaartlegster, relatie problemen, fotoreading, pendel.

Waarzegster Marion
Offline
Waarzegster Marion
Box: 29
 Medium/paragnost. Omdat ik geboren ben met een bijzondere gave, kan ik u duidelijk bijstaan in uw vraagstukken ......

Katja Charlotte
Offline
Katja Charlotte
Box: 31
Medium/helderziend/coach. Graag help ik jou helderheid te scheppen via gidsen, en levenservaring. Volg je hart

Medium Angie
Offline
Medium Angie
Box: 32
Angie: Heldervoelend, wetend en ziend topmedium en kaartlegster. Specialisatie alle vragen over de liefde, tweelingzielen en hoe meer geld te creëren. Indien gewenst blokkade healing voor liefde en geld op afstand mogelijk.

Linda
Offline
Linda
Box: 33
  Als spiritueel Coach begeleid ik jou graag met al je vragen op jouw levenspad. Liefde, werk, narcisme, tweelingzielen of een luisterend oor. Ben jij op zoek naar meer positieve motivatie?  Dan ben jij bij mij op de juiste plek.  Na een gesprek met mij heb jij meer inzichten en tools gekregen zodat jij weer met een frisse blik door het leven kan!

Christel
Offline
Christel
Box: 34
Heldervoelend en helderziend medium en relatiecoach.                          Ik help jou met antwoorden en inzichten geven op je vragen, zodat je weer vol vertrouwen verder kunt! Relaties, liefde, persoonlijke ontwikkeling, werk ....    

Spiritueel coach Sky
Offline
Spiritueel coach Sky
Box: 36
Ik ben gespecialiseerd: Narcistische relaties, Zielsconnecties, Transformatieprocessen, Persoonlijke blokkades, Kaartleggen, Pendelen

Martina
Offline
Martina
Box: 40
Engelenmedium, paragnost, lichtgever, coach, kaartlegging, pendel en contact met overledenen.

Anne Marie
Offline
Anne Marie
Box: 41
Zeer ervaren parapsychologe en gespecialiseerd in counseling en coaching

Medium Amy
Offline
Medium Amy
Box: 42
'To the point'  Helderwetend-heldervoelend.  Eerlijk en oprecht consult. Healing op afstand.

Medium Rosali
Offline
Medium Rosali
Box: 43
Foto Racool.com Ik ben een verbinder. Mijn gidsen ( waaronder Rosali ) zoeken contact met die van u om zo zuiver antwoord te kunnen geven op uw vragen.

Medium Diana
Offline
Medium Diana
Box: 50
Hallo lieve mensen  Ik ben Diana geboren met velen gaven ik ben medium paragnoste en kaartlegster sta ook in contact met mijn gidsen

Spiritueel Coach Clarisa
Offline
Spiritueel Coach Clarisa
Box: 53
Medium, Liefdes&Relatieproblemen. Persoonlijke blokkades oplossen. Persoonlijke groei. Helderziend- en wetend. Lenormandkaarten. Vragen pendelen. Stress. Burn out.

Medium Carine
Offline
Medium Carine
Box: 56
coacing oplossingsgericht relatie deskundige helder wetend

Medium Jeanette
Offline
Medium Jeanette
Box: 58
Gespecialiseerd in relaties en complexe situaties. Erkend Medium. Bekend van TV. Eerlijk en direct.

Paragnost Marco
Offline
Paragnost Marco
Box: 61
Ik ben een helder wetend en voelend paragnost medium. Na een paar korte vragen krijg ik inzicht in je situatie.     

Medium Bhartie
Offline
Medium Bhartie
Box: 62
Alles over liefde en relatievragen.  Ook andere vragen zijn welkom. 

Paragnost Martie
Offline
Paragnost Martie
Box: 67
Ik ben Martie paragnost, trance medium en sjamaan heldervoelend en helderziend,  en helderwetend maak ook contact met overledenen lees foto's,en doe reading kaartlegging en coaching en werk zeker met de gitse boven en mijn eigen gidsen

Klanten Service Box
Offline
Klanten Service Box
Box: 70
Candy chocolate lollipop sesame snaps marshmallow sesame snaps macaroon oat cake lollipop. Jelly-o shortbread jelly-o icing liquorice pudding chocolate bar sugar plum chocolate. Pie oat cake cupcake candy biscuit.

Paragnost Lis
Offline
Paragnost Lis
Box: 52
''Mijn naam is Lis, ik ben een helder ziend, helder wetend, Paragnost/ Reiki Seichem Master., kaartlegster